Aa

Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh tiến độ, đảm bảo hoàn thành giải ngân đầu tư công năm 2023

Thứ Sáu, 29/12/2023 - 16:33

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đẩy mạnh tiến độ, đảm bảo hoàn thành giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và chuẩn bị triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Theo đó, UBND TP giao Thủ trưởng các đơn vị là Chủ đầu tư dự án, đặc biệt là Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Giao thông, Ban Dân dụng và công nghiệp và Ban Hạ tầng đô thị khẩn trương thực hiện kiểm tra chặt chẽ tiến độ triển khai, phối hợp với các địa phương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tạm ứng và giải ngân vốn của các dự án theo hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Thành phố và quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của đơn vị đã cam kết.

Rà soát các Hợp đồng thi công đã ký kết; theo dõi đánh giá kết quả thi công của các nhà thầu theo quy định tại Hợp đồng; phối hợp Kho bạc Nhà nước Thành phố có chế tài phù hợp đối với việc chậm tiến độ thi công theo kế hoạch hoặc trừ bảo lãnh tạm ứng đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ để tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian hoàn thiện các thủ tục và chờ Sở Tài chính thẩm định phê duyệt quyết toán các dự án, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính về giải ngân vốn cho các dự án trên cơ sở theo hồ sơ nghiệm thu, quyết toán đã có.

Chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá năng lực, uy tín của các nhà thầu đang triển khai dự án; đánh giá khối lượng thi công thực tế, khối lượng vật tư, thiết bị đã mua sắm, các cam kết bảo lãnh Hợp đồng và các biện pháp ràng buộc để xem xét, quyết định tăng tỷ lệ tạm ứng thanh toán đảm bảo chặt chẽ, theo quy định.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương và Chủ đầu tư dự án để hướng dẫn và tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền; báo cáo và phối hợp với Văn phòng UBND TP đề xuất giải quyết đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền.

Giao Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, Quận 12, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn; chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương phối hợp với các Chủ đầu tư dự án hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và các văn bản cam kết (về thời điểm việc cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ) theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và Kho bạc Nhà nước Thành phố trước ngày 31/12/2023, để giải ngân vốn bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ và Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đề xuất tuyên dương, khen thưởng các Sở ngành, các địa phương, các Chủ đầu tư và các cá nhân đã đóng góp, nỗ lực đạt được kết quả cao trong giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và vốn đầu tư của các dự án năm 2023 tại Hội nghị tổng kết

Đối với việc triển khai Kế hoạch đầu tư công 2024, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình UBND TP phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm. Đồng thời, giao Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Chủ đầu tư dự án hoàn thành nhập TABMIS cho các dự án được phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trong tháng 1/2024; trong đó ưu tiên thực hiện trước đối với các dự án đã đầy đủ các thủ tục để giải ngân, đặc biệt là các dự án được giao vốn lớn.

UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm hoàn thành bàn giao 70% mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 30/4/2024 đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục chi trả bồi thường cho người dân trong năm 2023.

UBND TP đề nghị Các Cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết của từng dự án theo số kế hoạch dự kiến sau rà soát và cam kết giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024 đạt 95% trở lên. Sau khi kết thúc năm ngân sách 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai ngay việc rà soát tiến độ giải ngân, các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2024, đề xuất các dự án có thể đẩy nhanh tiến độ, có khả năng hấp thu thêm vốn.

Về thực hiện thủ tục đầu tư các dự án được xác định giải ngân trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND TP đề nghị các Sở ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án hoàn tất các thủ tục đầu tư liên quan, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Cụ thể, đối với các dự án không phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công, đảm bảo khởi công dự án trong Quý I năm 2024. Đối với các dự án có thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: hoàn tất các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo có thể giải ngân số vốn bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quý II năm 2024.

UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung ủy quyền cho các địa phương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/2000 các nội dung liên quan các dự án đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; báo cáo UBND TP trong tháng 12/2023./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top