Aa

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều dự án ở Phú Thọ có sai phạm

Thứ Ba, 11/02/2020 - 14:09

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2006-2017.

Giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá

Kết luận thanh tra (KLTT) nêu rõ, trong quản lý sử dụng đất, theo kết luận, dự án Khu nhà ở phường Nông Trang là phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu xây dựng công trình theo quy định, nhưng UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 61, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá, TP Việt Trì, phê duyệt theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng UBND tỉnh Phú Thọ giao cho các chủ đầu tư không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài chính trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa khoản thuê VAT vào tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất là không phù hợp với quy định, gây thất thu ngân sách Nhà nước tại dự án Khu nhà ở phường Nông Trang hơn 1,2 tỷ đồng; dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá hơn 4,8 tỷ đồng.

Trong 6 dự án đầu tư thì có tới 4 dự án (Khu nhà ở phường Nông Trang; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá; Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa; Khu nhà ở đô thị Tân Dân) chậm tiến độ thực hiện so với quy định. Trong đó, chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phường Nông Trang còn nợ hơn 4.6 tỷ đồng tiền sử dụng đất; dự án Khu nhà ở Hữu Nghị nợ hơn 2,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Tài chính còn trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án sử dụng đất không đúng quy định tại Thông tư số 145 của Bộ Tài chính như dự án Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa số tiền hơn 7,1 tỷ đồng; dự án Khu nhà ở đô thị Tân Dân hơn 3,5 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra nhiều sai phạm qua việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2006-2017. Đây là một trong 4 dự án ở tỉnh Phú Thọ chậm tiến độ thực hiện so với quy định được nêu rõ trong KLTT. (Ảnh: Hà Cường)

Theo TTCP, qua thanh tra phát hiện một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Cụ thể, công tác khảo sát lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư chưa đúng quy định; tiến độ thực hiện chậm so với phê duyệt; công tác thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán còn thiếu sót dẫn đến trong quá trình thực hiện dự án phải bổ sung, điều chỉnh thiết kế, dự toán nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình, có đơn vị không lập dự toán công trình, nhưng vẫn hưởng số tiền 220 triệu đồng như Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO…

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và nghiệm thu thanh toán các gói thầu, đề xuất quyết toán, điều chỉnh giá không đúng quy định, định mức của Bộ Xây dựng với tổng số tiền được phát hiện qua thanh tra hơn 42,8 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý trong hoạt động khoáng sản, theo TTCP, việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các tồ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ bản đã được UBND các cấp, các sở, ngành triển khai và được điều chỉnh kịp thời phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua thanh tra, phát hiện các sai phạm về tài chính trong hoạt động khoáng sản với tổng số tiền hơn 24,1 tỷ đồng…

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2006 - 2017, công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất đã được UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện và dần đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật; quá trình quản lý, sử dụng đã điều chỉnh một số quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương… góp phần quan trọng thu hút được lượng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước vào địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng đối với một số dự án Khu nhà ở đô thị còn một số tồn tại, khuyết điểm.

Kết luận của TTCP cũng chỉ rõ, trách nhiệm đối với những sai phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, TP. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Sơn và huyện Tân Sơn và chủ đầu tư các dự án.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Tổng TTCP kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản được chỉ ra qua thanh tra.

Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án đang còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế, phí còn phải nộp về ngân sách Nhà nước, có biện pháp xử lý phạt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không chấp hành.

Đối với một số trường hợp không cỏ khả năng thực hiện, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét, xử lý theo quy định.

Chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, rà soát cụ thể để xác định bổ sung tiền sử dụng đất đối với các dự án do chủ đầu tư tự chuyển mục đích sử dụng đất; tính chưa đúng về tiền sử dụng đất các chủ đầu tư phải nộp, thu về ngân sách Nhà nước được nêu trong kết luận này và các dự án trên toàn tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, TP khẩn trương lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đối với dự án khu nhà ở phường Nông Trang, thực hiện điều chỉnh và hoàn thiện lại trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 61 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Rà soát lại nghĩa vụ tài chính đất đai, xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án Khu nhà ở và Dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá theo quy định và thu đúng, thu đủ về ngân sách Nhà nước. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với sai phạm trên.

Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với diện tích hơn 333ha đất đã thu hồi cho hoạt động khoáng sản vượt quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật…

Rà soát, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán do vi phạm với số tiền hơn 33 tỷ đồng tại các dự án sử dụng đất; thu hồi hơn 6,1 tỷ đồng tiền sử dụng đất của một số dự án phải nộp bổ sung do UBND tỉnh khi tính tiền sử dụng đất đã đưa thuế VAT vào xác định không đúng quy định; giảm trừ quyết toán đối với giá trị chênh lệch tăng giữa thi công bằng máy và thủ công đối với 5 dự án đầu tư xây dựng với tổng số tiền hơn 12,1 tỷ đồng…

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Cục Thuế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND TP. Việt Trì, UBND thị xã Phú Thọ, UBND huyện Thanh Sơn và UBND huyện Tân Sơn đối với các sai phạm được chỉ ra qua thanh tra./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top