Aa

Thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của DNNN trong 2020

Thứ Bảy, 21/12/2019 - 10:30

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của DNNN, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà giai đoạn 2011 - 2017 tại các đơn vị có liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTCP phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ gồm 19 cuộc, trong đó có 14 cuộc chính thức và 5 cuộc dự phòng. Trong các cuộc thanh tra chính thức, có 3 cuộc chuyển từ kế hoạch năm 2019 sang.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà giai đoạn 2011 - 2017 tại các bộ, UBND các tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng, việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2015 - 2019.

Trong năm 2020 sẽ tiến hành hoạt động thanh tra tại 6 tỉnh, bao gồm: Sơn La; Hà Nam; Đắk Lắk; Kon Tum; Bình Dương và Cà Mau. 

Tổng Thanh tra Chính phủ giao các cục, vụ triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với các cục, vụ xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; thông báo cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về kế hoạch thanh tra, kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top