Aa

Thu ngân sách 11 tháng ước tăng 8,9% so với cùng kỳ

Thứ Sáu, 03/12/2021 - 16:36

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 11 tháng của năm 2021 ước đạt 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, NSNN tháng 11 ước đạt 128,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 98,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 109,5% dự toán).

Về thu nội địa, Bộ Tài chính cho biết, có 8/12 khoản thu đã cơ bản đạt và vượt dự toán. Đáng chú ý nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, số thu thuế thu nhập cá nhân đạt 107,9% dự toán, dù còn 1 tháng nữa mới hết năm.

Bên cạnh đó, thu NSNN từ 3 khu vực kinh tế cũng cơ bản vượt và đạt dự toán của cả năm. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 101% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 99,7% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt tới 108% dự toán. Số thu liên quan đến tài nguyên như về nhà, đất đạt 121,6% dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 158% dự toán; thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 177% dự toán…

Ước tính có 55/63 địa phương thu nội địa 11 tháng đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 90%), trong đó có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán; 8 địa phương đạt tiến độ thu thấp dưới 90% dự toán, 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ trên 15% và 15 địa phương có tiến độ thu dự toán đạt thấp so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách nhà nước, Vụ Ngân sách nhà nước cho biết, tổng số chi 11 tháng qua ước đạt 75,2% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt 84,4% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 81,9% dự toán. Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển mới đạt 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó vốn trong nước đạt 69%, vốn ngoài nước chỉ đạt 21,51% kế hoạch.

Đặc biệt, ước tính trong 11 tháng, ngân sách nhà nước đã chi 56.270 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19,. Trong đó, trung ương đã chi 25.350 tỷ đồng để mua vắc xin và chi cho công tác phòng chống dịch./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top