Aa

Thủ tướng chọn cơ quan trình Báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành

Thứ Bảy, 06/07/2019 - 21:00

Bộ Giao thông vận tải được giao là cơ quan trình Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hướng dẫn, hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) khẩn trương hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Báo cáo Dự án) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 8/3/2019.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT trình Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo Dự án theo quy định, đảm bảo tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10 năm 2019, Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, tại công văn số 5402/BGTVT - KHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 6/2019, Bộ GTVT cho biết, theo quy định tại khoản 2, Điều 28 của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia: “Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đến cơ quan chủ quản hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước của mình xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ”. 

hối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện nay, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước của ACV (Chủ đầu tư bước chuẩn bị dự án) là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khái niệm cơ quan chủ quản không được quy định trong Nghị định 131/2015/NĐ-CP. Khoản 4 và khoản 10, Điều 4 của Luật Đầu tư công quy định: Cơ quan chủ quản là bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức khác được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công; cơ quan của tổ chức chính trị, cơ quan của Quốc hội quản lý chương trình, dự án. Luật Xây dựng, Luật Đầu tư không đề cập đến cơ quan chủ quản.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Xây dựng (Điều 56 và 57) về việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư sẽ trình Báo cáo nghiên cứu khả thi cho cơ quan thẩm định dự án. Đối với dự án quan trọng quốc gia, cơ quan thẩm định dự án là Hội đồng thẩm định nhà nước.

Đồng thời, tại văn bản số 1509/TTg-KTN ngày 26/8/2015 về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1 Dự án CHKQT Long Thành, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau: “ACV chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1 của Dự án trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ GTVT đã và đang chỉ đạo ACV triển khai thực hiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1. Tuy nhiên, do quy định hiện hành về cơ quan trình Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án này có nhiều vướng mắc như trên đã khiến Bộ GTVT phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để Bộ GTVT này có cơ sở triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định, đáp ứng tiến độ Dự án.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 265/QĐ - TTg ngày 8/3/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ do do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo 13 bộ, ngành liên quan, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và UBND tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng cho phép Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm tính độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Vào ngày 2/6/2018, ACV đã ký hợp đồng với tư vấn JFV (liên danh giữa các công ty tư vấn của Nhật Bản, Pháp và Việt Nam) để thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 - Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đến cuối tháng 11/2018, tư vấn đã hoàn thành thiết kế ý tưởng cho các hạng mục công trình.

Hiện nay, tư vấn đang tập trung thiết kế cơ sở, phấn đấu hoàn thành cơ bản thiết kế cơ sở trong tháng 4/2019 để Bộ GTVT gửi cho Hội đồng thẩm định Nhà nước (trước khi gửi hồ sơ hoàn chỉnh vào tháng 6/2019).

Theo kế hoạch, Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án vào tháng 7/2019; Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định vào tháng 7/2019 - 8/2019; Ủy ban kinh tế Quốc hội thẩm tra: tháng 7/2019 - 8/2019; Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9/2019; Quốc hội dự kiến thông qua vào khoảng tháng 10/2019 - 11/2019; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2019.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top