Aa

Thủ tướng: Phát huy khả năng tự điều chỉnh của thị trường, hạn chế việc can thiệp hành chính

Thứ Sáu, 04/08/2023 - 10:05

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm khơi thông khó khăn cho thị trường bất động sản.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao báo cáo của các bộ, ngành về kết quả triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 33 và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản. Việc triển khai Nghị quyết 33 đã có hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn về pháp lý, nguồn vốn, việc phát triển thị trường chứng khoán, các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền… nên các chủ thể liên quan cần thực hiện quyết liệt các giải pháp thuộc về trách nhiệm của mình.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Hạn chế can thiệp hành chính vào thị trường, hình thành cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm 

Một số cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị thực thi pháp luật có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ rủi ro pháp lý dẫn đến đùn đẩy, chậm xử lý, không dám đề xuất, quyết định. Tổ chức thực hiện cần linh hoạt, sáng tạo hơn, phối hợp hiệu quả, quyết liệt hơn nữa giữa các cấp, các ngành.

Thời gian tới, cần rà soát khung khổ pháp lý xem vướng mắc ở đâu, tại văn bản nào, nội dung gì, ai giải quyết, giải quyết trong bao lâu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện các giải pháp đã đề ra theo thẩm quyền, nếu vượt quá thì đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các cơ quan động viên, khuyến khích, đề cao trách nhiệm và hình thành cơ sở, hành lang pháp lý để cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, miễn là vô tư, trong sáng, vì lợi ích chung, vì sự phát triển; khen thưởng, kỷ luật, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Đặc biệt, cần thúc đẩy nhanh sự ra đời của các sàn giao dịch bất động sản để phát huy khả năng tự điều chỉnh của thị trường, hạn chế việc can thiệp hành chính. Các bộ, ngành địa phương tập trung, khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch với các ngành, vùng, địa phương, phân khu.

Quyết liệt triển khai chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và nới lỏng

Để tăng tổng cung và tổng cầu, Thủ tướng yêu cầu cần quyết liệt triển khai chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nới lỏng, kịp thời, hiệu quả hơn nhưng có kiểm soát. Như giảm lãi suất cho vay, tăng hạn mức tín dụng, đẩy mạnh cung tiền M2; đẩy mạnh việc khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, giãn, hoãn nợ…; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nhanh chóng, dứt khoát, với các biện pháp giảm, giãn hoãn thuế, phí, lệ phí…

Trong đó, việc giảm thuế VAT phải nhanh với tinh thần “cái gì được thì cho đi trước”, không thể chờ cả gói mới thực hiện miễn là đúng luật pháp; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển.

Lãnh đạo NHNN báo cáo kết quả triển khai các giải pháp nhằm cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp tục đôn đốc việc triển khai các dự án, nhất là dự án NƠXH, thực hiện thực chất, hiệu quả, không hình thức

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Tổ công tác theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, lập và công bố danh mục các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi); khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự thủ tục rút gọn; đồng thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn liên quan đến giá đất.

Tập trung rà soát các tồn tại, hạn chế, vướng mắc của các thông tư để khẩn trương sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, nhất là Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất để ban hành cùng với Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin về đất đai theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần đôn đốc, hướng dẫn các vướng mắc trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, bất động sản, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để tăng nguồn cung cho thị trường.

Bộ Tài chính rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, triển khai các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp; nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội cho công nhân; thúc đẩy tăng cường hợp tác công tư trong phát triển nhà ở xã hội…Lãnh đạo các tỉnh, thành phố cần chú trọng công tác này, thực hiện thực chất, hiệu quả, không hình thức.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch; nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính

 Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND chủ động thành lập các Tổ công tác, tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn.

Khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” và Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Các địa phương cần dành những khu đất đẹp, thuận lợi về giao thông cho sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thu hút cư dân đến sinh sống và làm việc, từ đó mới phát triển được bất động sản, đô thị…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quy hoạch; nghiên cứu đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; chú trọng việc đào tạo, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thủ tướng cũng giao Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra công vụ đột xuất ở một số địa phương. Và Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin khách quan, trung thực, chú ý đề xuất, gợi mở các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản. Người dân cần được hướng dẫn, tuyên truyền, được cung cấp thông tin liên quan bất động sản, sản phẩm của doanh nghiệp, được thông tin về các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến bất động sản.

Việc tháo gỡ cho các dự án phát triển NƠXH được Thủ tướng hết sức lưu ý. (Ảnh: Báo Dân Việt) 

Doanh nghiệp chủ động tái cơ cấu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các thủ tục pháp lý dự án

Doanh nghiệp chủ động tái cơ cấu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các thủ tục pháp lý dự án

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục rà soát, tái cấu trúc lại doanh nghiệp, danh mục đầu tư, cơ cấu sản phẩm đầu tư, để phù hợp với năng lực tài chính, quy mô, khả năng quản trị của doanh nghiệp và nhu cầu thực của xã hội.

Lưu ý quan tâm phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập trung bình. Thực tế cho thấy cơ cấu bất động sản không hợp lý khiến nhiều người có nhu cầu thực không thể tiếp cận nhà ở.

Đồng thời rà soát, hoàn thiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các thủ tục pháp lý dự án, đúng quy định pháp luật. Tập trung nguồn lực cho các dự án sắp hoàn thành, khả thi cao; cơ cấu lại nguồn vốn; xử lý nợ xấu, nợ đến hạn để tạo cơ sở tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, chứng khoán...

Cuối cùng, Thủ tướng một lần nữa đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, ngân hàng, doanh nghiệp, người dân đều phải có trách nhiệm, chung tay đoàn kết giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản sau Hội nghị.  

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top