Reatimes.vn

"Tuệ Duyên"

 • 11/02/2020, 10:26

  Xem ngày tốt cho cưới hỏi mùa Xuân năm 2020 (tháng 1 - 3)

  Xem ngày tốt cho cưới hỏi mùa Xuân năm 2020 (tháng 1 - 3)

  Người Việt nói riêng và các nước Á Đông nói chung thường rất coi trọng việc chọn ngày làm lễ cưới. Vậy mùa Xuân năm 2020 có những ngày tốt nào cho việc cưới hỏi?

 • 23/01/2020, 06:25

  Phong thủy trong ngôi nhà truyền thống nhìn từ xu hướng xanh

  Phong thủy trong ngôi nhà truyền thống nhìn từ xu hướng xanh

  Ngôi nhà người Việt từ xưa rất coi trọng yếu tố phong thủy trong đó có Ngũ hành. Việc cân bằng Ngũ hành trong ngôi nhà không những tạo sự hài hòa về phong thủy mà dưới góc độ kiến trúc xanh ngày nay còn là lối sống xanh.

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Tý chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Tý chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tý?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Sửu chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Sửu chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Sửu?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Dần chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý?

  Người tuổi Dần chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý?

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Dần?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Mão chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Mão chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Mão?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Thìn chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Thìn chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Thìn?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Tị chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Tị chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tị?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Ngọ chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Ngọ chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Ngọ?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Mùi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Mùi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Mùi?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Thân chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Thân chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Thân?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Dậu chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Dậu chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Dậu?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Hợi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Hợi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi xông nhà nào hợp với gia chủ tuổi Hợi?

 • 13/01/2020, 03:30

  Người tuổi Tuất chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Tuất chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tuất?

 • 09/01/2020, 06:02

  Nên chọn tuổi nào xông đất cơ quan, công ty Tết Canh Tý 2020?

  Nên chọn tuổi nào xông đất cơ quan, công ty Tết Canh Tý 2020?

  Theo quy định, năm 2020 nghỉ Tết hết ngày mùng 5, ngày mùng 6 làm việc trở lại. Vậy, nên chọn tuổi nào để xông đất trụ sở cơ quan, công ty ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh Tý để mang lại may mắn, tài lộc?


TOP