Aa

Tổng cục Quản lý Đất đai gỡ vướng dự án Tecco Vina Garden

Thứ Ba, 29/09/2020 - 09:55

Đây là một trong những dự án hiếm hoi vướng đất công xen kẹt trong dự án, đã được Tổng cục Quản lý Đất đai cho ý kiến xử lý, và UBND TP.HCM chỉ đạo tiến hành các bước thủ tục tiếp theo.

Cụ thể, theo thông báo của Văn phòng UBND TP.HCM, ngày 12/8/2020, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đã chủ trì họp về chủ trương đầu tư dự án Khu chung cư Tecco Vina Garden, tại phường Trường Thạnh, quận 9, của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kinh doanh Bất động sản Thu Tâm.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến các thành viên dự họp, ông Võ Văn Hoan đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất, trình lại UBND TP.HCM về chủ trương đầu tư dự án Khu chung cư Tecco Vina Garden. Trong đó, nêu rõ quá trình triển khai: Dự án đã được UBND TP và UBND quận 9 chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện Dự án nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (Công văn số 4098/UBND-ĐTMT ngày 12/8/2009 của UBND TP về chấp thuận địa điểm đầu tư, Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của UBND quận 9 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Dự án gặp khó khăn kéo dài do đường Vành Đai 3 điều chỉnh hướng tuyến, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án (diện tích bị cắt giảm so với ban đầu, phải điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500…). Hiện nay, dự án đã hoàn thành điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 4382/QĐ-UBND, ngày 14/10/2019, của UBND TP.HCM.

Phối cảnh dự án Tecco Vina Garden

Ông Võ Văn Hoan cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đất kênh rạch do Nhà nước trực tiếp quản lý theo quy định.

Việc này căn cứ theo ý kiến của Tổng cục Quản lý Đất đai tại Công văn số 1883/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 5/9/2019, chấp thuận chủ trương giao phần diện tích đất kênh rạch do Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong diện tích đất thực hiện dự án Tecco Vina Garden, vì dự án này thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 100a Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017, của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: “6. Đối với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản hoặc lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trước ngày 1/7/2014 nhưng chưa giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư mà nay phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư mà không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất”.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND quận 9 có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ hơn phần đất rạch Nhà nước quản lý nằm xen cài trong phần đất thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kinh doanh Bất động sản Thu Tâm.

Cần thống nhất nội hàm “địa điểm đầu tư” và “chủ trương đầu tư”

Theo các chuyên gia, trước thời điểm Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực, các dự án như Khu chung cư Tecco Vina Garden sẽ tiến hành thủ tục về “chấp thuận địa điểm đầu tư”. Nội dung của văn bản về “chấp thuận địa điểm đầu tư” khá sơ khai, đơn giản hơn so với văn bản về “chấp thuận chủ trương đầu tư”. Để áp dụng Khoản 6 Điều 100a Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017, của Chính phủ, cần sửa đổi, thống nhất nội hàm “chấp thuận chủ trương đầu tư” và “chấp thuận địa điểm đầu tư” để áp dụng cho các trường hợp tương tự. 

Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí. Tránh trường hợp phải chạy lòng lòng để xin các cơ quan chức năng giải thích dự án đã “chấp thuận địa điểm đầu tư” có được áp dụng theo Khoản 6 Điều 100a Nghị định số 01/2017/NĐ-CP hay không. 

 Nếu không thống nhất được 2 khái niệm này thì việc giao đất công không qua đấu giá cho dự án nhà ở thương mại vẫn phải trình Thủ tướng quyết định, theo Điều 118, Luật Đất đai.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top