Aa

Trường đại học FPT hoạt động sai quy hoạch tại khu công nghệ cao TP.HCM

Đăng Trung
Đăng Trung pvdangtrung@gmail.com
Thứ Hai, 01/07/2024 - 08:56

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu ĐH FPT HCM sử dụng địa điểm thực hiện dự án để đào tạo sinh viên là không phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) hiện hữu và không phù hợp quy hoạch Khu CNC được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

Đó là những thông tin được nêu trong văn bản số 761/KCNC-QLDN ngày 14/6/2024 của Ban quản lý khu CNC TP. HCM gửi Trường ĐH FPT HCM về Dự án Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu công nghệ Đại học FPT trong Khu CNC.

Theo văn bản này, Ban Quản lý Khu CNC không đồng ý việc Phân hiệu ĐH FPT HCM sử dụng địa điểm trong Khu CNC tại địa chỉ Lô E2a-7, đường D1, phường Long Thạnh Mỹ do không phải là nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1264686683 do Ban Quản lý cấp lần đầu ngày 4.10.2013 và điều chỉnh lần 1 ngày 10.11.2015. 

Đồng thời, việc sử dụng địa điểm thực hiện dự án để đào tạo sinh viên là không phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) hiện hữu và không phù hợp quy hoạch Khu CNC được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

Kết quả kiểm tra của BQL Khu Công nghệ cao TP.HCM cho thấy, hiện nay dự án Viện đào tạo Quốc tế đã chuyển thành Phân hiệu trường Đại học FPT TP.HCM mà chưa có sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Dự án triển khai đào tạo nguồn nhân lực, trong đó bậc đại học (kỹ sư) chiếm 99,09%, sau đại học (thạc sĩ) chiếm 0,91%. Doanh thu từ đào tạo là 751.666 triệu đồng…. Việc này không phù hợp đăng ký đầu tư và quy hoạch chung.

Văn bản cũng nêu rõ, ngày 17/1/2013, Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 59/KCNC-XTĐT gửi Trường đại học (ĐH) FPT về đề nghị xây dựng phân hiệu Trường đại học FPT trong khu CNC là không phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu CNC giai đoạn 1, được phê duyệt tại quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND TP và quy hoạch chi tiết khu CNC – giai đoạn 2 tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 5625/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND TP.

"Như vậy, việc hoạt động phân hiệu trường ĐH trong Khu CNC đã được ban quản lý thông tin đến Trường ĐH FPT là không phù hợp quy hoạch của Khu CNC do UBND TP phê duyệt năm 2013. Tuy nhiên, qua rà soát trên trang thông tin điện tử của trường Đại học FPT thì đều giới thiệu Phân hiệu Đại học FPT HCM trong khu CNC".

Tại buổi kiểm tra, đại diện của trường cung cấp một quyết định của Trường Đại học FPT cho thấy Viện Đào tạo Quốc tế FPT TP.HCM đã sáp nhập vào Phân hiệu Đại học FPT: "Chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp…, đồng thời chấm dứt sự tồn tại và xoá tên trong sổ đăng ký đối với tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành".

Trường đại học FPT hoạt động sai quy hoạch tại khu công nghệ cao TP.HCM- Ảnh 1.

Thông tin giới thiệu phân hiệu Trường ĐH FPT trong khu CNC bị yêu cầu gỡ bỏ

BQL Khu Công nghệ cao nhận định việc trường Đại học FPT sáp nhập, giải thể và chấm dứt sự tồn tại của Viện Đào tạo Quốc tế FPT, xoá sổ pháp nhân đang là nhà đầu tư một dự án trong Khu Công nghệ cao và tự ý cho đơn vị mới tiếp quản mà chưa có sự đồng ý và chấp thuận là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, đối với việc đào tạo bậc đại học, Ban Quản lý Khu CNC đề nghị Phân hiệu ĐH FPT HCM ngưng việc đào tạo bậc đại học (sinh viên) tại Dự án trong Khu CNC. Đồng thời, đề nghị Phân hiệu ĐH FPT HCM ngừng các hoạt động khác tại dự án do không phải là nhà đầu tư trong GCNĐKĐT đã cấp; đề nghị Trường ĐH FPT gỡ bỏ các thông tin giới thiệu Phân hiệu ĐH FPT HCM trong Khu CNC trên các trang thông tin điện tử của Trường ĐH FPT nói riêng và Công ty Cổ phần FPT nói chung./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top