Aa

TP.HCM tăng cường kiểm tra các sàn bất động sản bán “lúa non“

Thứ Hai, 02/10/2023 - 05:41

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố.

Mới đây, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo về tăng cường thực hiện công tác phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Xây dựng được giao tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND TP góp ý sửa đổi, bổ sung quy định đối với sàn giao dịch bất động sản trong dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi).

Sở Xây dựng rà soát, báo cáo và đề xuất nội dung cụ thể, để tham mưu UBND TP triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, xây dựng cẩm nang về một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, bất động sản hình thành trong tương lai, bất động sản, để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Song song đó là có văn bản kiến nghị Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, thuộc Bộ Xây dựng trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo quy định.

Đồng thời, rà soát, cập nhật, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động của doanh nghiệp thành lập Sàn giao dịch bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn TP. Trên cơ sở đó, tham mưu kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính.

Một dự án bị đắp chiều nhiều năm liền, sau khi bán lúa non tại TP.HCM
Một dự án tại quận 4 (TP.HCM) bị đắp chiều nhiều năm liền, sau khi "bán lúa non"

UBND TP.HCM cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, thông tin liên quan đến 25 doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản (do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (theo danh sách do Sở Xây dựng cung cấp).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) theo quy định. Sở còn được giao định kỳ, cung cấp thông tin về hoạt động (có trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có Thông báo giải thể doanh nghiệp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc gửi thông tin đóng Mã số thuế doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, nhưng không gửi thông tin đến Sở Xây dựng), sự thay đổi địa chỉ trụ sở của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản theo danh sách do Sở Xây dựng tổng hợp, để thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo quy định.

Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, tại Trung tâm thương mại, siêu thị, Trung tâm tổ chức sự kiện, trên môi trường mạng thông tin điện tử, theo quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top