Aa

TTCK phải được đảm bảo an toàn, thông suốt trong mọi tình huống

Thứ Tư, 01/04/2020 - 10:37

UBCKNN cho biết, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán là dịch vụ thiết yếu và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức và khách đến giao dịch.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra thông báo cho biết, hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Ảnh minh họa

Do đó, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký chứng khoán tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị này cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động, giao dịch.

Các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 86 và 92 của UBCKNN về việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng cần sẵn sàng ứng phó trước diễn biến của dịch Covid-19 theo kịch bản ứng phó với các tình huống của dịch bệnh đã báo cáo UBCKNN.

Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký chứng khoán chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19, báo cáo UBCKNN trước ngày 31/3/2020.

Ngoài ra, UBCKNN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức và khách đến giao dịch cũng như chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch đã được ban hành trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Thông báo trên được đưa ra trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ thị 16 yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top