Aa

Xin ý kiến đại biểu Quốc hội 4 nội dung sửa Luật Bảo vệ môi trường

Chủ Nhật, 08/11/2020 - 11:04

Dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, song dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vẫn gây tranh cãi cho đến tận phiên thảo luận cuối của Quốc hội.

Vì thế, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội vừa gửi xin ý kiến các vị Đại biểu Quốc hội 4 nội dung của dự thảo Luật này.

Nội dung 1: Về phân nhóm dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường

Phương án 1: Theo Tờ trình Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp 9, theo đó quy định về phân loại dự án đầu tư thành 4 nhóm theo các thủ tục môi trường phải thực hiện, gồm: Dự án đầu tư phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phải có giấy phép môi trường (GPMT); Dự án đầu tư chỉ phải thực hiện ĐTM và không phải có GPMT; Dự án đầu tư không phải thực hiện ĐTM nhưng phải có GPMT; Dự án không phải thực hiện ĐTM và không phải có GPMT.

Phương án 2: Là phương án tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, theo đó, quy định rõ tiêu chí môi trường để phân nhóm dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường. Dự án đầu tư được phân thành 4 nhóm, gồm: Có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao; có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Đồng thời có quy định cụ thể các loại hình dự án theo từng nhóm này.

Quốc hội đã thảo luận trực tuyến dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) từ đầu kỳ họp thứ 10.

Nội dung 2: Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Phương án 1: Theo Tờ trình Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp 9, theo đó tất cả các dự án đầu tư phải có chủ trương đầu tư đều phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Đây là nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc báo cáo đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

Phương án 2: Là phương án tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, theo đó, chỉ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao (Nhóm I) mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Nội dung 3: Về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Phương án 1: Theo Tờ trình Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp 9 là giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình nhằm phát huy vai trò, năng lực, nguồn lực của các Bộ chuyên ngành, thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông.

Phương án 2: Là phương án tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, theo đó, giao cho UBND cấp tỉnh phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) trên địa bàn. Việc giao UBND cấp tỉnh thẩm định sẽ nắm rõ mức độ tác động của dự án đến môi trường, kinh tế - xã hội tại địa phương và thống nhất với thẩm quyền, trách nhiệm quản lý xuyên suốt tại địa phương từ thẩm định báo cáo ĐTM, cấp GPMT, kiểm tra, thanh tra về BVMT của dự án, cơ sở.

Nội dung 4: Về giấy phép môi trường.

Phương án 1: Theo Tờ trình Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp 9, theo đó chỉ dùng 01 loại giấy phép môi trường trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi. Theo đó, phải sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 44 và bãi bỏ Điều 58 của Luật Thủy lợi. Đồng thời có quy định về sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về công trình thủy lợi ngay từ giai đoạn thẩm định báo cáo ĐTM hoặc cấp GPMT đối với dự án có xả nước thải vào công trình thủy lợi. Cơ quan quản lý nhà nước về BVMT chỉ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM hoặc cấp GPMT cho dự án khi có ý kiến đồng thuận của cơ quan quản lý nhà nước về công trình thủy lợi.

Phương án 2: Vẫn có giấy phép “xả nước thải vào công trình thủy lợi” theo quy định của Luật Thủy lợi được Quốc hội thông qua năm 2017. Theo đó bãi bỏ Điều 58 của Luật Thủy lợi.

Việc biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ được tiến hành vào chiều 11/11.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top