Aa

Yêu cầu báo cáo những vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công

Chủ Nhật, 26/09/2021 - 08:00

Đối với các địa phương đến thời điểm hiện nay chưa phân bổ, giao chi tiết hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 phải báo rõ lý do.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 6403/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện giải ngân 9 tháng, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021. 
Theo đó, để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã được giao từ đầu năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương báo cáo các nội dung theo yêu cầu. 
Cụ thể, báo cáo danh mục, số vốn các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đối với các địa phương đến thời điểm hiện nay chưa phân bổ, giao chi tiết hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 phải báo rõ lý do. 
Đó là, báo cáo kết quả giải ngân đến ngày 30/9/2021 của từng dự án, dự kiến giải ngân đến ngày 31/01/2022 và đề nghị cam kết giải ngân hết số vốn dự kiến giải ngân đến ngày 31/01/2022. 
Đồng thời, báo cáo vướng mắc, khó khăn trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; trong đó, phân loại khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công theo nhóm vấn đề: vướng mắc liên quan đến luật; liên quan đến nghị định; liên quan đến thông tư; vướng mắc phát sinh do có cách hiểu chưa thống nhất, cần được hướng dẫn; vướng do giãn cách xã hội, phòng chống dịch. 

Cùng với đó, báo cáo các giải pháp đã triển khai để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị các giải pháp dự kiến tổ chức thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2021 để thúc đẩy giải ngân dự án sử dụng vốn đầu tư công, bao gồm dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc điều chỉnh giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Điều 67 Luật Đầu tư công. 
Để kịp tổng hợp báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021, lý do điều chỉnh giảm, bổ sung và đề nghị cam kết đến ngày 31/01/2022 giải ngân hết số vốn được bổ sung nếu được cấp có thẩm quyền cho phép. 
Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Hoặc, điều chỉnh để thu hồi vốn ứng trước cho danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nếu còn. 
Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo các nội dung nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 29/9/2021 trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top