Reatimes.vn

Yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng

Yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng

Ngày 16/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.
06:15, 31/01/2020

Theo đó, quy định về những yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng như sau:

Dự án phải phù hợp với quy hoạch theo quy định pháp luật về quy hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Ảnh minh họa.

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và được thẩm định công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Nghị định 95/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/02/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP