Aa

Yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt thu hồi 2 lô “đất vàng” dùng sai mục đích

Ngọc Tiến
Ngọc Tiến ngoctienreatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 10/04/2020 - 17:45

Thanh tra Chính phủ vừa yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi 2 lô "đất vàng" 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2222/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc chấp hành quy định của pháp luật đối với quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện những nội dung chưa thực hiện xong.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, VNR và UBND TP. Hà Nội xử lý các sai phạm liên quan đến việc VNR góp vốn kinh doanh ngoài ngành, bằng quyền cho thuê đất và tài sản trên đất đối với lô đất số 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu. Trong đó, yêu cầu VNR thu hồi tài sản về cho Nhà nước, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải cùng Bộ Tài chính lập phương án sử dụng 2 lô “đất vàng” 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng Bộ Tài chính lập phương án sử dụng hai lô đất trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải và VNR thực hiện kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản trên đất đối với hai lô "đất vàng" trên.

“Trong đó, VNR phải làm rõ việc quản lý nợ phải thu, quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…”, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Theo kết luận 2222/2016 của Thanh tra Chính phủ, 2 lô “đất vàng” 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu được Nhà nước cho VNR thuê và hết hạn từ năm 1996. Tuy nhiên, VNR vẫn góp vốn quyền sử dụng hai lô đất trên để hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty du lịch Sài Gòn.

“VNR lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện trái chủ trương, quy định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu…”, kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top