Aa

An Giang chỉ đạo dừng thực hiện khu đô thị mới Sao Mai

Thứ Tư, 30/08/2023 - 15:18

Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu yêu cầu Phòng Quản lý Đô thị tham mưu để trình hủy quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Sao Mai, theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang.

Mới đây, Văn phòng UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã có văn bản số 2250/TB-VP, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ, tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

Tại văn bản này, Văn phòng UBND thị xã Tân Châu cho biết, ngày 19/7/2023, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực, Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ đã giao Phòng Quản lý Đô thị, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch đã được duyệt có liên quan dự án Khu đô thị mới Sao Mai để tham khảo, cập nhật, đề xuất bổ sung vào nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 phường Long Thạnh, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2045, đảm bảo sự phù hợp tình hình thực tế địa phương và đúng quy định nếu thấy cần thiết. 

Đồng thời, tham mưu UBND thị xã trình hủy quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Sao Mai (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng thực hiện dự án tại Thông báo số 52/TB-VPUBND ngày 13/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang).

Phòng Quản lý Đô thị cũng được giao rà soát Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh An Giang hàng năm, giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tham mưu đề xuất UBND thị xã trình thông qua HĐND cấp tỉnh và thị xã bổ sung (hoặc điều chỉnh) các khu đô thị, dân cư theo quy định.

Trong khi đó, Phòng Tài nguyên - Môi trường được giao rà soát lại sự phù hợp của dự án so với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quy hoạch (điều chỉnh) sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tham mưu, đề xuất UBND thị xã việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch và đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch chi tiết mới dự kiến điều chỉnh.

Phòng Tài chính – Kế hoạch được giao chủ trì, tham mưu UBND thị xã các trình tự, thủ tục liên quan để mời gọi đầu tư dự án (sau khi Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Mai đề xuất UBND tỉnh chấm dứt chủ trương dự án). Song song đó là nghiên cứu Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất; đồng thời, tham khảo ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, ngày 13/1/2023, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có văn bản số 52/TB-VPUBND, thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát cơ sở pháp lý, các khó khăn, vướng mắc về thực hiện dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Dự án Khu đô thị mới Sao Mai Tây Khánh 4 + 5 quy mô 62 ha - Ảnh: HL

Theo nội dung văn bản, ngày 5/1/2023, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát cơ sở pháp lý, các khó khăn, vướng mắc về thực hiện dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác thực hiện việc rà soát các dự án phát triển nhà ở đã cấp chủ trương đầu tư và xác định chủ đầu tư được thành lập theo Quyết định số 2884/QĐ-UBND, ngày 30/11/2022, của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Theo báo cáo kết quả rà soát của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (đại diện Tổ công tác), trong tổng số có 60 dự án được rà soát và xác định có 18/60 dự án còn những vấn đề tồn tại cần xử lý. Qua thảo luận của các Sở, ngành và các thành viên Tổ công tác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy có ý kiến xử lý như sau:

“1. Đối với 6 dự án có quy mô dưới 20 ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nay chưa triển khai thực hiện: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc với doanh nghiệp xem xét chấm dứt dự án theo quy định pháp luật.

2. Đối với 11 dự án có quy mô trên 20 ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vướng mắc về thủ tục đất đai, quy định pháp luật chưa rõ về cơ chế cấp chủ trương đầu tư, không được Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Do đó, thống nhất ý kiến đề xuất của Tổ công tác vận động doanh nghiệp dừng thực hiện các dự án này. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị đầy đủ nội dung và đăng ký, báo cáo trong cuộc họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Đối với dự án có quy mô dưới 20 ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng trong quyết định chủ trương đầu tư chưa nêu rõ về cơ chế tạo quỹ đất, còn vướng mắc về thủ tục đất đai và các trường hợp đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án ĐTXD nhà ở thương mại, nhưng chưa rõ về việc xác định dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất, nên chưa có cơ sở để chấp thuận nhà đầu tư: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp và báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư để có ý kiến chỉ đạo xử lý. Trên cơ sở đó mới xem xét, xử lý đối với các đề nghị về điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện, quy mô, cơ cấu sử dụng đất và các điều chỉnh khác) theo quy định pháp luật.   

4. Do pháp lý liên quan việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại còn chưa thống nhất, chồng chéo giữa các luật, các Bộ, ngành Trung ương chậm hướng dẫn, giải thích rất khó để địa phương thực hiện nên thống nhất chủ trương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cho đến khi pháp luật có quy định cụ thể; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị đầy đủ nội dung và đăng ký, báo cáo trong cuộc họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại kỳ họp gần nhất”.

Theo các chuyên gia, sự ách tắc pháp lý tại các địa phương, phần lớn là do vận dụng quy định pháp luật chưa phù hợp ngay từ đầu. Khi phát hiện ra vấn đề bất cập thì tiến thoái lưỡng nan, và doanh nghiệp phải chịu thiệt hại.

Rà soát dừng thực hiện các dự án của Sao Mai còn vướng thủ tục đất đai

Trao đổi với Reatimes, một lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh đã có thông báo rà soát dừng thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Mai còn vướng mắc về thủ tục đất đai. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc với doanh nghiệp xem xét chấm dứt dự án theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại báo cáo 502/BC-UBND, gửi Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) về rà soát và đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh An Giang cho rằng: "Pháp luật đấu thầu (Nghị định 25/2020/NĐ-CP) quy định các dự án có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị, xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại, trụ sở, văn phòng làm việc, công trình thương mại, dịch vụ phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; một trong các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, dự án nhà ở thương mại không được liệt kê vào các trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 62 của Luật Đất đai nên không thể đưa loại dự án này vào danh mục dự án thu hồi đất để trình HĐND tỉnh thông qua. Do đó, không thể đáp ứng một trong các điều kiện để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại". 

Những dự án khủng của Tập đoàn Sao Mai được chỉ định chủ đầu tư không qua đấu thầu

Mặc dù vậy, nhiều dự án của Tập đoàn Sao Mai trước đó đã được đưa vào danh mục thu hồi đất và được HĐND tỉnh thông qua. Do đó, không ít dư luận đặt ra nghi vấn liệu Tập đoàn Sao Mai có phải là trường hợp đặc biệt được hưởng cơ chế riêng của địa phương?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top