Aa

Bài 5: Bình Dương chỉ định chủ đầu tư dự án trái Luật Nhà ở

Trung Hiếu
Trung Hiếu trunghieu.ntdtv@gmail.com
Thứ Tư, 24/05/2023 - 05:22

Thanh tra Chính Phủ kết luận UBND tỉnh Bình Dương chưa thực hiện đúng quy định Luật Nhà ở khi chỉ định chủ đầu tư một số dự án phát triển nhà ở thương mại.

Thông tin này được Thanh tra Chính phủ nêu rõ tại Kết luận Thanh tra số 785/KL-TTCP, về việc Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; Công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá sang đất kinh doanh, xây dựng nhà ở; Thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luận về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thời kỳ 2011 – 2019.

Cụ thể, theo kết luận này, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND tỉnh Bình Dương chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp (không có quyền sử dụng đất ở) đối với một số chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 (dự án Khu nhà ở Tân Long 2 do Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Địa ốc Phú Thọ làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở Nam Long 3 do Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Long Bình Dương làm chủ đầu tư…).

Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam, số 147/QĐ-UBND, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà ký, khác 2 mẫu văn bản ban hành theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016, của Bộ Xây dựng

Cũng theo kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm về việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư tại Bình Dương. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương giao, cho thuê đất để thực hiện một số dự án đầu tư chưa phù hợp một phần hoặc toàn bộ quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm khoản 1 Điều 11; Điều 15 Luật đất đai năm 2003; khoản 1 Điều 6; khoản 2 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Điển hình như dự án Khu nhà ở Đường sắt tại thành phố Dĩ An cho phép chuyển mục đích từ loại đất cây lâu năm (CLN), hàng năm khác (HNK) sang loại đất ở đô thị (ODT) là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Dĩ An đã được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 8/4/2014), theo đó toàn bộ diện tích 4,8ha này được quy hoạch là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC).

Tại dự án Chung cư Khu nhà ở An Bình, diện tích 2,98ha tại phường An Bình, thành phố Dĩ An đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích từ loại đất cây lâu năm, hàng năm khác sang loại đất ở đô thị là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Dĩ An đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt, theo đó toàn bộ diện tích 2,98ha của dự án được quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Dự án The Emerald 68 được Chủ tịch Bình Dương ký Quyết định số 3213/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không qua đấu thầu

Trước đó, như Reatimes đã thông tin trong Bài 2: Thanh tra Chính phủ chỉ rõ 5 tổ chức, cá nhân vi phạm tại các dự án sai quy hoạchChủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Giám đốc Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên - Môi trường được xác định là các tổ chức và cá nhân có vi phạm liên quan đến 2 dự án sai quy hoạch ở Dĩ An.

Cụ thể, về cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao, cho thuê đất để thực hiện một số dự án đầu tư chưa phù hợp một phần hoặc toàn bộ QHSDĐ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm khoản 1 Điều 11; Điều 15 Luật Đất đai năm 2003; khoản 1 Điều 6; khoản 2 Điều 12 Luật Đất đai năm 2023…

Trong khi đó, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tham mưu UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhà ở thương mại chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.

Về tổ chức, UBND tỉnh Bình Dương để xảy ra thiếu sót vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. UBND tỉnh chỉ định chủ đầu tư đối với một số chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại là trái quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương quyết định giao, cho thuê đất để thực hiện một số dự án đầu tư chưa phù hợp một phần hoặc toàn bộ so với QHSDĐ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm khoản 1 Điều 11, Điều 15 Luật Đất đai năm 2003; khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 12, Luật Đất đai 2013…

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra thiếu sót vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quyết định giao, cho thuê đất để thực hiện một số dự án đầu tư chưa phù hợp một phần hoặc toàn bộ so với QHSDĐ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm khoản 1 Điều 11, Điều 15 Luật Đất đai năm 2003; khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top