Aa

Bài 6: 147 dự án không nộp tiền ký quỹ do sai phạm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trung Hiếu
Trung Hiếu trunghieu.ntdtv@gmail.com
Thứ Năm, 25/05/2023 - 06:13

Giai đoạn 2015-2017, số dự án thuộc diện phải ký quỹ đầu tư tại Bình Dương là 147 dự án. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Xây dựng không yêu cầu các chủ đầu tư ký quỹ.

Thông tin này được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trong Kết luận Thanh tra số 785/KL-TTCP, về việc Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; Công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá sang đất kinh doanh, xây dựng nhà ở; Thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luận về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thời kỳ 2011 – 2019.

Liên quan đến việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, theo kết luận Thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương chưa thực hiện đúng quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 27 Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư.

Cụ thể, từ giai đoạn Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực đến ngày 31/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương không có văn bản hướng dẫn, quy định yêu cầu ký quỹ bảo đảm đầu tư. Đến ngày 19/12/2017, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, Quyết định 32/2017/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ từ ngày 31/12/2018.

Giai đoạn 2015-2017, số dự án thuộc diện phải ký quỹ đầu tư là 147 dự án với tổng số tiền phải ký quỹ bảo đảm đầu tư là 92,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Xây dựng không yêu cầu các chủ đầu tư ký quỹ đảm bảo đầu tư, vi phạm quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư năm 2014. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, UBND tỉnh Bình Dương cần chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, tính toán và yêu cầu các chủ đầu tư nộp bổ sung tiền ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định.

"Việc cơ quan chức năng của tỉnh không yêu cầu một số chủ đầu tư ký quỹ đảm bảo đầu tư là một trong những nguyên nhân dẫn đến chủ đầu tư chậm triển khai đầu tư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo dự án đầu tư được duyệt", Thanh tra Chính phủ nhận định.

Đến giai đoạn 2018-2019, số dự án thuộc diện phải ký quỹ đầu tư là 67 dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư 2.174 tỷ đồng; tổng số tiền phải ký quỹ bảo đảm đầu tư là 61,5 tỷ đồng; Sở Kế hoạch - Đầu tư đã triển khai thực hiện thoả thuận ký quỹ theo quy định tại Điều 42, Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Với những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ xác định UBND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng là các tổ chức, cá nhân có vi phạm khi chưa thực hiện đúng quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về ký quỹ đầu tư.

Cụ thể, về tổ chức, Thanh tra Chính phủ xác định UBND tỉnh Bình Dương không có văn bản hướng dẫn, quy định yêu cầu ký quỹ bảo đảm đầu tư từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực đến ngày 19/12/2017, UBND tỉnh mới ban hành quyết định số 32/2017/QĐ-UBND quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Về cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chưa thực hiện đúng quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về ký quỹ đầu tư.

Trong khi đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu chưa kịp thời để UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản hướng dẫn, quy định yêu cầu ký quỹ bảo đảm đầu tư từ khi Luật Đầu tư 2014 (giai đoạn Luật có hiệu lực đến ngày 19/12/2017).

Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Xây dựng cũng không yêu cầu các chủ đầu tư ký quỹ đảm bảo đầu tư, vi phạm quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư năm 2014.

Dự án The Emerald 68 được Chủ tịch Bình Dương ký Quyết định số 3213/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không qua đấu thầu

Trước đó, như Reatimes đã thông tin trong Bài 5: Bình Dương chỉ định chủ đầu tư dự án trái Luật Nhà ở, Thanh tra Chính Phủ kết luận UBND tỉnh Bình Dương chưa thực hiện đúng quy định Luật Nhà ở khi chỉ định chủ đầu tư một số dự án phát triển nhà ở thương mại.

Cụ thể, theo kết luận này, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND tỉnh Bình Dương chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp (không có quyền sử dụng đất ở) đối với một số chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014 (dự án Khu nhà ở Tân Long 2 do Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Địa ốc Phú Thọ làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở Nam Long 3 do Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Long Bình Dương làm chủ đầu tư…)./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top