Aa

Bài 6: Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi đầu tư 17 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 12.000 căn  

Diệu Phan
Diệu Phan phandieu.mtg@gmail.com
Chủ Nhật, 03/09/2023 - 05:54

Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến triển khai kêu gọi đầu tư 17 dự án nhà ở xã hội, bố trí 12.150 căn (đạt 195,9% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao).

Lời tòa soạn: Thời gian qua, việc áp dụng các quy định pháp luật về thuế, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, xây dựng... tại các địa phương còn nhiều bất cập. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản.

Ngày 29/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số: 13/CT-TTg, về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó, giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, thanh tra đồng thời xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm về pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan (nếu có).

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm bắt tình hình kinh tế vĩ mô; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xử lý nghiêm hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, các hành vi trốn thuế, các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

Để góp phần minh bạch thị trường, tuyên truyền việc áp dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn và thông tin kịp thời các vấn đề liên quan theo Chỉ thị số: 13/CT-TTg, Reatimes khởi đăng loạt bài: Áp dụng quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Thành quả và bài học thực tiễn. Trân trọng giới thiệu đến độc giả!

Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Theo dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” cho thấy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao chỉ tiêu đầu tư 12.500 căn.

Đồng thời, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đặt ra chỉ tiêu, phát triển khoảng 8.329 căn nhà ở xã hội, đến năm 2030 phát triển khoảng 8.300 căn nhà ở xã hội.

Để đạt được chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh, giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh dự kiến triển khai kêu gọi đầu tư 17 dự án nhà ở xã hội, bố trí 12.150 căn (đạt 195,9% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg và đạt 145,8% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND). Trong đó, đầu tư 12 dự án cho người có thu nhập thấp và 3 dự án cho công nhân. 

Theo Cổng thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất về chủ trương đối với kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ban cán sự đảng UBND tỉnh được giao bám sát chỉ tiêu của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, cần xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ cụ thể, khả thi, phân công, phân cấp cho cơ quan chủ trì, có lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành và chỉ đạo bám sát theo dõi, đôn đốc đối với từng dự án, bảo đảm đúng quy định pháp luật của Nhà nước, đúng tiến độ yêu cầu.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội được UBND tỉnh phân cấp, phân quyền thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện hoàn thành các dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đồng ý về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Khu nhà ở xã hội 217 Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển nhà ở xã hội chưa như kỳ vọng

Để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, vào năm 2009, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội tỉnh giai đoạn năm 2009-2015, với mục tiêu đầu tư xây dựng 9.000 căn hộ trong giai đoạn 2009-2015. Trong đó, nguồn vốn ngân sách đầu tư 5.000 căn/16 dự án, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội xây dựng 4.000 căn. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2020 đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐH, ngày 23/10/2015; trong đó, xác định nhiệm vụ “thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân và sinh viên”.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 28/2017/CT-UBND, ngày 13/11/2017 về “tăng cường phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh”. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, xác định chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Trên thực tế, thời gian qua, dù các cấp, các ngành và địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chỉ thị của UBND tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội gặp không ít khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Việc tìm kiếm quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, đặc biệt là tại thành phố Vũng Tàu rất khó khăn. Các địa phương này có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, quỹ đất công, đất sạch ngày càng hạn hẹp nên việc tạo lập được quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội rất khó thực hiện. Một vướng mắc khác đó là việc chậm phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án.

Theo quy định Luật Đấu thầu, phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì mới triển khai các thủ tục tiếp theo để lựa chọn chủ đầu tư, trong khi hiện nay đa số các khu đất dự kiến đầu tư nhà ở xã hội đang lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nên thời gian lựa chọn chủ đầu tư bị kéo dài…

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, đến nay, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, chỉ 7/16 dự án hoàn thành với 1.423 căn hộ, đạt khoảng 28,5% so với đề án; đối với các dự án ngoài ngân sách, chỉ 2 dự án hoàn thành với 176 căn, đạt 4,4% so với Đề án. Số lượng dự án hoàn thành chỉ đáp ứng được khoảng 16% tổng số nhu cầu nhà ở của người có thu nhập thấp./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top