Aa

Bình Định: Ban hành quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn

Thứ Sáu, 10/11/2023 - 13:32

Ngày 9/11, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy chế này nhằm hệ thống hóa về trình tự thủ tục, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Quy chế áp dụng đối với trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư với hình thức đấu giá/đấu thầu có thể áp dụng/bỏ qua một hoặc một vài bước trong quá trình triển khai dự án.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh (các sở, ban, ngành); UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định; Các nhà đầu tư là tổ chức hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư, thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về nguyên tắc thực hiện quy chế phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại “Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 22/9/2023) của UBND tỉnh và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ đó.

Tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ theo hướng nộp hồ sơ và xử lý liên thông, đồng thời nhiều thủ tục hành chính; cắt giảm tối đa số lượt đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của nội dung hồ sơ dự án đầu tư do mình lập và nộp tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Chia sẻ về thời gian giải quyết các thủ tục về đầu tư, ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định, cho biết thời gian giải quyết các thủ tục đối với các dự án ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp được rút ngắn còn 118 ngày (thời gian theo quy định là 242 ngày). Còn thời gian giải quyết các thủ tục đối với các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp do BQL Khu kinh tế đề xuất là 60 ngày. Ngoài ra, thời gian thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 98 ngày.

“Đối với các dự án cá biệt: có quy mô thu hồi đất lớn, số lượng tổ chức, hộ gia đình cá nhân nhiều, nguồn gốc đất quá phức tạp thì thời gian thực hiện theo kế hoạch cụ thể được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt riêng từng dự án; Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp đã có Bảng giá đất và không phải xác định hệ số điều chỉnh giá đất là 3 ngày”, ông Nguyễn Bay, cho biết thêm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top