Aa

Bình Định: Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2035

Thứ Bảy, 06/04/2024 - 07:19

Mục tiêu của việc lập điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 nhằm xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị theo từng giai đoạn theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Kế hoạch lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035. Theo đó, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 bao gồm toàn bộ ranh giới quản lý hành chính của tỉnh với tổng diện tích tự nhiên là 6.050km2.

Bình Định: Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2035- Ảnh 1.

Kế hoạch lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 bao gồm toàn bộ ranh giới quản lý hành chính của tỉnh với tổng diện tích tự nhiên là 6.050km2. (Ảnh: NL)

Mục tiêu của việc lập điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 nhằm xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị theo từng giai đoạn theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Đồng thời lồng ghép, gắn kết các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Định, việc lập điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 còn nhằm xác định các danh mục dự án ưu tiên đầu tư, hệ thống hạ tầng kết nối hệ thống đô thị và của tỉnh với vùng.

Ngoài ra, xây dựng danh mục, lộ trình và kế hoạch thực hiện phân loại đô thị, thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị để thực hiện phương án phát triển hệ thống đô thị tỉnh theo từng giai đoạn 5 năm và 10 năm…

Địa phương này giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính chủ trì, thẩm định dự toán chi phí tổ chức lập điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm gửi dự toán chi phí cho Sở Tài chính để thực hiện theo quy định.

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện thẩm định điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 theo quy định của pháp luật.

Bình Định: Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2035- Ảnh 2.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị theo từng giai đoạn theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. (Ảnh: BĐ)

Đáng chú ý, trong quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, toàn tỉnh Bình Định có 21 đô thị. Trong đó, có 1 đô thị loại I (TP. Quy Nhơn); 2 đô thị loại III (TP. An Nhơn, TP. Hoài Nhơn); 3 đô thị loại IV (TX. Tây Sơn, TX. Tuy Phước, thị trấn Cát Tiến); 15 đô thị loại V (thị trấn Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Bình Dương, Ngô Mây, An Hòa, Mỹ Chánh, Cát Khánh, Canh Vinh, Mỹ Thành, Mỹ An, Cát Hanh, Ân Tường Tây).

Quy hoạch định hướng TP. Quy Nhơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Định; là trung tâm kinh tế biển của quốc gia, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ của vùng.

Bình Định: Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2035- Ảnh 3.

Bình Định định hướng phát triển đến năm 2030 sẽ có 21 đô thị. (Ảnh: HX)

Phát triển, mở rộng TP. Quy Nhơn về phía Đông Bắc, lấy đầm Thị Nại là trung tâm; quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại Khu Kinh tế Nhơn Hội trên cơ sở chuyển đổi đất công nghiệp sang đất đô thị, dịch vụ; đầu tư xây dựng hệ thống giao thông xung quanh đầm Thị Nại để phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ và các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

TP. An Nhơn là đô thị phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Nam tỉnh Bình Định. Đây là một trong những trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP. Quy Nhơn và ngược lại, có các chức năng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đầu mối giao thông đa năng.

TP. Hoài Nhơn là vùng có tầm quan trọng trong bảo vệ cảnh quan, môi trường, sự phát triển bền vững tại địa phương; là vùng phát triển đô thị mới gắn liền với phát triển công nghiệp hiện đại gắn với động lực mới phía Bắc của tỉnh Bình Định; là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, gắn liền với du lịch dịch vụ.

TX. Tây Sơn là cửa ngõ giao thương phía Tây của tỉnh Bình Định trên tuyến hành lang kinh tế Quốc lộ 19 với vùng Tây Nguyên; là đô thị du lịch - thương mại dịch vụ công nghiệp; là trung tâm du lịch lịch sử văn hóa Tây Sơn của vùng và quốc gia…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top