Aa

Bình Dương áp dụng, đính chính bảng giá đất tại 2 TP mới lập

Thứ Sáu, 15/05/2020 - 11:28

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn về việc áp dụng và đính chính Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 2 thành phố và 4 phường được thành lập theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14.

Theo đó, tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho TP. Thuận An và TP. Dĩ An.

Tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 và giữ nguyên cách áp giá đất đối với 4 xã: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp cho 4 phường Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp thuộc thị xã Tân Uyên.

Tỉnh này đính chính một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên bị trùng lặp trong Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đính chính các tuyến đường loại 3 gồm Trương Thị Nở, đường Khu phố 3, Đoàn Thị Liên, Huỳnh Thị Chấu, Đường phố. Đơn giá đất theo vị trí đã nhân hệ số Đ không thay đổi.

Nội dung đính chính các tuyến đường tại số thứ tự 13, 14 thuộc điểm C (đường loại 3), mục V (thị xã Tân Uyên)

Đính chính tên tuyến đường loại 4 Lê Thị Cộng. Đơn giá đất theo vị trí (đã nhân hệ số Đ) không thay đổi. Đồng thời bãi bỏ một số tuyến đường loại 4.

UBND tỉnh cũng ban hành công văn về việc áp dụng và đính chính Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn 2 thành phố và 4 phường được thành lập theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định đối với các tuyến đường thuộc địa bàn 2 thị xã Thuận An, Dĩ An và 4 xã Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên) được áp dụng cho địa bàn 2 TP. Thuận An, Dĩ An và 4 phường: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên).

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Tại Quyết định này, UBND tỉnh quy định cụ thể giá đất áp dụng đối với các tuyến đường tại địa bàn thị xã Thuận An và Dĩ An và các tuyến đường trên địa bàn 4 xã Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên). 

Hệ số K năm 2020 được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01. Tại Quyết định này, UBND tỉnh quy định cụ thể Hệ số K áp dụng đối với các tuyến đường tại địa bàn thị xã Thuận An và Dĩ An và các tuyến đường trên địa bàn 4 xã Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên).

Tuy nhiên, ngày 10/01, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 thành lập TP. Thuận An và Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và 4 phường Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên). Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/02.

Chi tiết Văn bản áp dụng giá đất

Chi tiết Văn bản áp dụng Hệ số K

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top