Aa

Bộ Tài nguyên và Môi trường rốt ráo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Chủ Nhật, 05/11/2017 - 06:00

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai của 132 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới triển khai các dịch vụ công trực tuyến về đất đai, trong thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Việc triển khai hiện đại hóa hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai.

Thiết kế mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, phần mềm quản trị và vận hành hệ thống, trong đó có phân hệ hỗ trợ đăng ký giao dịch đất đai điện tử; xây dựng cổng thông tin đất đai. Tăng cường trang, thiết bị lưu trữ, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

Hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai của 132 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thí điểm mô hình kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý đất đai với cơ quan thuế trong việc nhận hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính tại 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Để hoàn thành nhiệm vụ hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các giải pháp: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương hoàn thành dứt điểm cơ sở dữ liệu huyện mẫu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, vận hành và khai thác sử dụng.

Thực hiện kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường tại các địa bàn triển khai thí điểm. Chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin đất đai và dịch vụ chuyển phát hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai từ Văn phòng đăng ký đất đai đến các chi nhánh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Chỉ đạo thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo việc vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ đa mục tiêu, chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top