Aa

Cổ phiếu “hái quả ngọt”, FPTS sẽ tăng đầu tư cho khối viễn thông

Thứ Bảy, 16/03/2019 - 06:01

Hội đồng quản trị FPT vừa thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 này.

gd

FPTS dự kiến chia cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 15%, trong đó trả 5% bằng tiền mặt. Ảnh minh họa

Trả cổ tức 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu

Về kế hoạch kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) đặt mục tiêu 26.660 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 16% từ 3.858 tỷ lên 4.460 tỷ đồng.

Trong năm 2019, FPT tiếp tục tập trung vào mảng Xuất khẩu phần mềm với mục tiêu bán dịch vụ cho các khách hàng lớn, bán chéo giữa các thị trường và bán giải pháp công nghệ của tập đoàn; nâng cao năng lực chuyên sâu trong một số lĩnh vực trọng điểm; tìm kiếm cơ hội M&A tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

Tổng mức đầu tư của tập đoàn năm 2019 dự kiến là 4.669 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư cho khối viễn thông với 3.004 tỷ đồng. Đầu tư cho khối công nghệ là 1.029 tỷ và đầu tư cho Khối Giáo dục và Đầu tư là 636 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, FPTS dự kiến chia cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 15%, trong đó trả 5% bằng tiền mặt, và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Số cổ tức này dự kiến trả trước ngày 30/6. Cùng với đó, Hội đồng quản trị công ty trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, FPTS sẽ phát hành khoảng 10,93 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 109,3 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận về 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty.

Năm 2019, doanh số FPTS ước đạt 350 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 220 tỷ đồng. Số lượng nhân viên dự kiến tăng 4,48%, lên tổng 350 người.

Sớm ra mắt Tổng giám đốc 7x

Ngày 8/3, Hội đồng quản trị tập đoàn FPT đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1977, Phó tổng giám đốc FPT vào vị trí Tổng giám đốc tập đoàn này từ ngày 29/3, thay thế ông Bùi Quang Ngọc do hết nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Văn Khoa đã có 22 năm gắn bó với FPT.

Năm 2012, ông Khoa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty viễn thông FPT – là giám đốc điều hành công ty thành viên chủ chốt trẻ nhất của tập đoàn FPT. Ông Khoa đã dẫn dắt công ty viễn thông FPT giữ Top 3 công ty cung cấp dịch vụ internet Việt Nam.

Tháng 3/2018, ông được luân chuyển làm phó tổng giám đốc tập đoàn FPT.

Như vậy, Ban điều hành của FPT từ 29/3/2019 gồm có: Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa (1977), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Phương (1977) và Phó Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh (1975), cùng các giám đốc nghiệp vụ như Giám đốc Công nghệ Lê Hồng Việt (1981), Giám đốc Công nghệ thông tin Nguyễn Xuân Việt (1969), Giám đốc Chuyển đổi số Trần Huy Bảo Giang (1983)…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top