Aa

Đà Nẵng: Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Tư, 17/04/2024 - 06:02

TP. Đà Nẵng vừa điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, với hơn 11.000 căn hộ.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Theo UBND TP. Đà Nẵng, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030; Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" được phê duyệt.

Đà Nẵng: Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025- Ảnh 1.

TP. Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025. (Ảnh: HX)

Theo đó, đối với phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 thì diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 30,0m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 30,4m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2m2 sàn/người. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 phấn đấu đạt 15 - 20m2 sàn/người.

Ngoài ra, đến năm 2025, tỷ lệ nhà ở kiên cố phấn đấu đạt trên 70%; không để phát sinh nhà ở đơn sơ, đặc biệt là khu vực đô thị. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở riêng lẻ dự kiến hoàn thành trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đạt khoảng 55,5%, diện tích nhà chung cư dự kiến hoàn thành trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đạt khoảng 44,5%.

Theo kế hoạch của UBND TP. Đà Nẵng, vị trí, khu vực nhà ở phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; phù hợp với các chỉ tiêu, định hướng phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030 được phê duyệt.

Đối với kế hoạch phát triển từng loại nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025, TP. Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, 11.569 căn hộ với 890.142m2 sàn nhà ở. Dự kiến hoàn thành 7.097 căn hộ với 507.681m2 sàn nhà ở, trong đó có 148.104m2 sàn nhà ở cho thuê. Trong quá trình thực hiện, Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án để cung cấp quỹ nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. 

Đối với nhà ở thương mại, dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án, 68.699 căn hộ; dự kiến hoàn thành 46.187 căn hộ. Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.216 căn; dự kiến hoàn thành khoảng 21.105 căn…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top