Aa

Hà Nội nói gì về việc thu hồi hơn 14.000m2 đất để xây khu nhà ở giãn dân ở phường Vĩnh Hưng?

Thứ Hai, 10/07/2017 - 21:21

UBND TP. Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc kiểm tra, xem xét Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 2/2/2010 của UBND thành phố về việc thu hồi 14.121m2 đất tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai giao cho Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng nhà để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân.

Theo UBND TP. Hà Nội, trên cơ sở hồ sơ xin sử dụng đất của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng nhà và xác nhận của UBND quận Hoàng Mai tại Văn bản số 346/UBND-TNMT ngày 21/5/2009 và của UBND phường Vĩnh Hưng tại Văn bản số 59/CV-UBND ngày 18/5/2009: khu đất có diện tích 14.121m2 để thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân có nguồn gốc là đất công do UBND phường Vĩnh Hưng quản lý, hiện trạng là đất trống, không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND TP. Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình  UBND Thành phố ban hành Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 2/2/2010 về việc thu hồi 14.121m2 đất tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai giao cho Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng nhà để thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân  

Ngày 25/2/2013, liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hoàng Mai có Văn bản số 803/LN: STNMT-UBNDQHM báo cáo UBND Thành phố giải quyết khó khăn vướng mắc khi xử lý tồn tại trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Hoàng Mai; trong đó có nội dung liên quan đến dự án giao đất giãn dân tại phường Vĩnh Hưng.

Một tuyến phố trên địa bàn phường Vĩnh Hưng. Ảnh minh họa

Một tuyến phố trên địa bàn phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Vũ Chiến/Báo Xây dựng

Ngày 4/4/2013, UBND Thành phố có Văn bản số 2390/UBND-TNMT về việc giải quyết tồn tại trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Hoàng Mai; trong đó có chỉ đạo “Dừng việc thi hành Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 2/2/2010 về thu hồi đất tại phường Vĩnh Hưng vì chưa xác định chính xác đối tượng bị thu hồi đất.

Đồng thời, yêu cầu  Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra nội dung đề xuất của UBND quận Hoàng Mai về điều chỉnh đối tượng bị thu hồi từ UBND phường (đất công ích) sang đất nông nghiệp của các hộ được giao theo Nghị định 64/CP.

Trường hợp là đất nông nghiệp mà UBND huyện Thanh Trì trước đây đã giao cho các hộ để sản xuất nông nghiệp thì hướng dẫn UBND quận Hoàng Mai quyết định thu hồi đất của từng hộ, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh số 640/QĐ-UBND ngày 02/2/2010”.

Tiếp đó, ngày 16/8/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có đề nghị Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng nhà liên hệ với UBND quận Hoàng Mai để tổ chức lập, thẩm định phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo ranh giới đã được phê duyệt.

Đồng thời, nộp bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết, quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi dự án trình UBND Thành phố điều chỉnh Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 2/2/2010 theo quy định.

Sau đó, ngày 29/8/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4404/STNMT-KHTH tiếp tục đề nghị UBND quân Hoàng Mai và Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng nhà khẩn trương thực hiện theo các nội dung tại Văn bản số 4056/STNMT-KHTH ngày 16/8/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tới ngày 11/8/2014, UBND quận Hoàng Mai có Thông báo số 658/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Ngày 7/11/2014, UBND quận Hoàng Mai có Quyết định số 7974/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Sau quyết định trên, hiện nay, UBND quận Hoàng Mai đang phối hợp với Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng nhà căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất thuộc dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân tại phường Vĩnh Hưng để thực hiện: lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ; quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức thực hiện theo quy định.

“Sau khi hoàn thành nội dung trên, UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND Thành phố điều chỉnh Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 02/2/2010 theo quy định”, UBND TP. Hà Nội cho biết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top