Aa

Hà Nội: Tổng dư nợ tín dụng đạt 3.127 nghìn tỷ đồng

Thứ Năm, 31/08/2023 - 13:39

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, ước đến cuối tháng 8/2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội đạt 3.127 nghìn tỷ đồng, tăng 1,89% so với tháng trước và tăng 6,15% so với thời điểm kết thúc năm 2022.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), mặt bằng lãi suất trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 8/2023 được các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục điều chỉnh giảm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn.

Theo đó, lãi suất do NHNN quy định, phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,1 - 4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5 - 7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6 - 7,3%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước ở mức 7,3 - 9,1% năm đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 4,4%/năm theo quy định của NHNN. Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Về hoạt động huy động vốn, ước đến cuối tháng 8/2023, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn thành phố ước tính đạt 4.994 nghìn tỷ đồng, tăng 0,28% so với tháng trước, và tăng 2,9% so với thời điểm kết thúc năm 2022, trong đó tiền gửi đạt 4.591 nghìn tỷ đồng7, tăng 0,3% và tăng 3,1%; phát hành giấy tờ có giá đạt 403 nghìn tỷ đồng, tương đương tháng trước và tăng 0,09%.

Đối với hoạt động tín dụng, ước đến cuối tháng 8/2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 3.127 nghìn tỷ đồng, tăng 1,89% so với tháng trước và tăng 6,15% so với thời điểm kết thúc năm 2022; trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.239 nghìn tỷ đồng, tăng 1,86% và tăng 6,1%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.888 nghìn tỷ đồng, tăng 1,91% và tăng 6,18%.

Các TCTD tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu.

Tính đến cuối tháng 8/2023, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,89% trong tổng dư nợ và 2,1% tổng dư nợ cho vay. Dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố: Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 19% trong dư nợ cho vay; đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,1%; chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 9,02%; xuất khẩu chiếm 5,2%; công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,35%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,37%; chính sách xã hội chiếm 0,48%./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top