Aa

Hậu Giang được chuyển hơn 15 ha đất lúa sang đất phi nông nghiệp

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Hai, 08/04/2024 - 10:25

Để thực hiện dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3, tại phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy, Chính phủ chấp thuận cho UBND tỉnh Hậu Giang chuyển mục đích sử dụng 15,53 ha từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký công văn 225/TTg-NN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (NN-PTNT) và UBND tỉnh Hậu Giang, về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3.

Theo đó, Phó Thủ tướng chấp thuận cho UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,53 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy như báo cáo thẩm định và đề xuất, kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hậu Giang được chuyển hơn 15 ha đất lúa sang đất phi nông nghiệp- Ảnh 1.

Hình ảnh TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang nhìn từ trên cao. (Ảnh : Hữu Lễ)

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Hậu Giang bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hậu Giang tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các Công văn số 5282/BTNMT- QHPTTNĐ ngày 6/7/2023, số 85/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 8/1/2024 và số 1713/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 20/3/2024, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định, sự đầy đủ, chính xác của các hồ sơ kèm theo đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang bảo đảm theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top