Aa

Hậu Giang giao đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Cây Dương

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Tư, 17/04/2024 - 09:07

UBND tỉnh Hậu Giang giao 49.781 m2 tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp để thực hiện dự án Khu tái định cư Cây Dương. Trong đó, đất ở (ODT) có diện tích 22.889 m2; đất giáo dục (DGD) diện tích 817 m2; đất cây xanh (DKV) diện tích 1.282 m2; đất thủy lợi (DTL), diện tích 360 m2; đất giao thông (DGT) diện tích: 24.433 m2.

Ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký quyết định 533/QĐ-UBND, giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện dự án: "Khu tái định cư Cây Dương phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1".

Theo đó, UBND tỉnh giao 49.781 m2 tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Trong đó, đất ở (ODT) có diện tích 22.889 m2; đất giáo dục (DGD) diện tích 817 m2; đất cây xanh (DKV) diện tích 1.282 m2; đất thủy lợi (DTL), diện tích 360 m2; đất giao thông (DGT) diện tích: 24.433 m2.

Hậu Giang giao đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Cây Dương- Ảnh 1.

Bảng thông tin quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Cây Dương phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. (Ảnh: Hữu Lễ)

Hình thức giao đất, nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn giao đất: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định giao đất 16/4/2024.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hậu Giang, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo đúng quy định; kê khai diện tích đất trồng lúa (nếu có) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền giao đất để thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng quy định, sử dụng đất không để bị lấn chiếm, thực hiện thủ tục về môi trường, xây dựng… theo đúng quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cũng có nhiệm vụ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về quản lý, sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày được UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất.

Sau khi hoàn thành dự án, chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan bàn giao cho UBND huyện Phụng Hiệp để lập thủ tục bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng đối tượng, mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án đã được phê duyệt.

Hậu Giang giao đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Cây Dương- Ảnh 2.

Hiện trạng Khu tái định cư Cây Dương tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (Ảnh : Hữu Lễ)

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nghĩa vụ tài chính, phí, lệ phí của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phải nộp theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phải nộp theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo đúng quy định.

Sở phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp xác nhận diện tích đất trồng lúa cung cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có) theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính thông báo cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nộp nghĩa vụ tài chính, phí, lệ phí và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (nếu có) theo đúng quy định.

Cơ quan này cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển thông tin địa chính, thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Dự án Khu tái định cư Cây Dương phục vụ dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Công ty TNHH MTV Quốc Đại được Giám đốc Ban QLDA ký phê duyệt "Chỉ định thầu" ngày 15/8/2023 cho trúng thầu với giá là 60.609.455.000 đồng. Công ty Quốc Đại thi công xây dựng hạng mục: San lấp mặt bằng, Đường giao thông, Hệ thống thoát nước mưa, Hệ thống thu gom nước thải, Hệ thống cấp nước - PCCC, Công viên, Cây xanh, Khu xử lý nước thải công trình.

Chi phí xây dựng: 56.927.934.707 đồng.

Chi phí thiết bị: 795.356.317 đồng.

Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 2.886.164.551 đồng (chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế).

Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top