Aa

Hoàn tất quá trình sơ tuyển nhà đầu tư cho 8 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

Thứ Hai, 04/05/2020 - 08:55

Tính đến đầu tháng 5/2020, Bộ GTVT đã hoàn tất quá trình sơ tuyển nhà đầu tư cho 8 dự án PPP thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Tính đến đầu tháng 5/2020, Bộ GTVT đã hoàn tất quá trình sơ tuyển nhà đầu tư cho 8 dự án PPP thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo thông tin từ Bộ GTVT, sau khi chuyển đổi sang đấu thầu rộng rãi nhà đầu tư trong nước, tính đến đầu tháng 5/2020, Bộ GTVT đã hoàn thành bước sơ tuyển nhà đầu tư của 8 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.. Trong số này, có 7 dự án có tối thiểu 2 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Phan Thiết - Dầu Giây.

Dự án duy nhất không có nhà đầu tư lọt qua vòng sơ tuyển là Dự án PPP thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Một đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Đồng Nai.

Theo quy định của Luật đấu thầu, sẽ tiếp tục triển khai bước đấu thầu. Theo kế hoạch, Bộ GTVT sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà đầu tư trong tháng 5/2020; thời gian tối thiểu theo quy định để triển khai giai đoạn đấu thầu khoảng 6 tháng.

Như vậy, trường hợp đấu thầu thành công dự kiến sớm nhất có thể lựa chọn được nhà đầu tư khoảng đầu tháng 11/2020, đàm phán ký kết hợp đồng trong tháng 12/2020, bắt đầu triển khai thi công từ đầu năm 2021. Đối với 1 dự án không có nhà đầu tư qua sơ tuyển, theo quy định tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 7/4/2020, song song với thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP, Bộ GTVT đã giao các Ban QLDA khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Đến ngày 20/4/2020 các Ban Quản lý dự án đã trình Bộ xem xét thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư.

Hiện nay, Bộ GTVT đang tổ chức thẩm định, đến ngày 5/5/2020 sẽ hoàn thành báo cáo thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư 8 dự án thành phần. Đồng thời, đã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các thủ tục theo quy định để đáp ứng yêu cầu khởi công các dự án chuyển đổi hình thức đầu tư trong tháng 8/2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA 6 tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 để trình Quốc hội điều chỉnh hình thức đầu tư 8 dự án thành phần từ hình thức PPP sang đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 147/TB-VPCP ngày 7/4/2020 và Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ. Trong đó, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chính phủ đã trình Quốc hội năm 2017, cập nhật tổng mức đầu tư và một số nội dung khác để phù hợp với yêu cầu điều chỉnh hình thức đầu tư 8 dự án thành phần từ hình thức PPP sang đầu tư công.

Theo tiến độ dự kiến, sau khi Ban QLDA 6 hoàn thiện, trình, Bộ GTVT sẽ tổ chức thẩm định nội bộ, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ngày 5/5/2020.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top