Aa

Hoàn thiện Thông tư hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thứ Bảy, 30/01/2021 - 06:30

Sáng 29/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc lấy ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Để đảm bảo việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện đúng Luật Quy hoạch, Nghị quyết của Chính phủ và Nghị định số 148 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai nhằm kịp thời hướng dẫn các địa phương trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã giao Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư có một số thay đổi so với Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014, của Bộ TN&MT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể, loại bỏ mộ số nội dung lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp Luật quy hoạch.

Đồng thời, xác định lại phạm vi các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng theo từng cấp cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và bổ sung mới tên, ký hiệu loại đất mới là đất xây dựng kho dự trữ quốc gia.

Sẽ có Thông tư hướng dẫn các địa phương lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện đúng Luật Quy hoạch.

Các quy định về quy trình lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cơ bản giữ nguyên theo Thông tư số 29, trong đó, hủy bỏ và bổ sung một số điều khoản theo các quy định mới. Về quy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bổ sung một số quy định như: bổ sung công tác điều tra, thu thập thông tin, tài liệu

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung quy định để hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, các đại biểu đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai, Tổ soạn thảo cần bổ sung một số nội dung về điều tra, đánh giá như: điều tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất đô thị, việc chuyển đổi đất lúa sang đất công nghiệp… nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đề nghị, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời, tập trung rà soát, bổ sung sớm hoàn thiện Dự thảo Thông tư trình lãnh đạo Bộ TN&MT ban hành để kịp thời hướng dẫn các địa phương trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top