Aa

Kéo dài thời gian miễn, giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán thêm 6 tháng

Thứ Bảy, 22/05/2021 - 17:04

Việc gia hạn miễn, giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nhằm tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2021/TT-BTC về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, Thông tư 30/2021 kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018 đến ngày 31/12/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021. 

Thông tư nêu rõ, sau ngày 31/12/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trước đó, Thông tư 14/2020 đã miễn hoàn toàn không thu và giảm giá đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, miễn hoàn toàn không thu đối với 6 dịch vụ gồm: Dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

3 dịch vụ được giảm giá 10% gồm dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán.

2 dịch vụ được giảm từ 15 - 20% là dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Bên cạnh đó, có 4 dịch vụ được giảm từ 30% - 50% là dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Như vậy, 15 loại dịch vụ chứng khoán được gia hạn giảm giá và miễn hoàn toàn không thu thêm 6 tháng. Ngoài ra, Thông tư 30/2021 cũng cho hay, căn cứ theo diễn biến tình hình dịch Covid-19, tình hình thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong trường hợp cần thiết./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top