Aa

Khi Nhà nước đầu tư, tổ chức đấu giá hạ tầng đô thị

Chủ Nhật, 30/10/2022 - 06:50

Một dự án phát triển đô thị được đầu tư xây dựng hạ tầng từ vốn ngân sách, sau đó tổ chức bán đấu giá đã "mang lại nguồn thu khá lớn" cho ngân sách địa phương.

Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi đất, giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (BQL ĐTXD Điện Bàn), để đầu tư hạ tầng và khai thác quỹ đất dự án Khu dân cư Nam Điện An (thuộc phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn).

Khu dân cư Nam Điện An được đầu tư từ Ngân sách Nhà nước.

Đầu tư ít, thu về nhiều

Tổng diện tích đất mà UBND tỉnh Quảng Nam giao cho BQL ĐTXD Điện Bàn là 50.779,60m2 (trong đó, diện tích đất ở phân lô là 25.835,23m2, tương đương 174 lô đất).

Theo ông Bùi Quang Trường, Phó Trưởng ban BQL ĐTXD Điện Bàn, tại dự án này, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 7 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng hơn 43,8 tỷ đồng (tổng chi phí đầu tư dự án làm tròn 51,070 tỷ đồng). Đây là dự án đầu tư nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn và sự đồng thuận của người dân nằm trong vùng dự án và đến giữa năm 2022 thì toàn bộ hạ tầng dự án đã hoàn thành.

UBND thị xã Điện Bàn quyết định giữ lại 43 lô đất ở để dự phòng bố trí tái định cư có thu tiền sử dụng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã, và 01 lô đất ở có diện tích 207,5m2 chờ rà soát điều chỉnh do chênh lệch diện tích thực tế hiện trạng với diện tích quy hoạch được duyệt.

Đầu tư Khu dân cư Nam Điện An mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Căn cứ các quy định của pháp luật, tháng 8/2022, 130 lô đất, tương ứng 20.228,88m2 đã được tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Ngày 8/8/2022, UBND thị xã Điện Bàn ban hành quyết định số 7866/QĐ-UBND công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An.

Số lô đấu giá thành công: 114 lô tương ứng diện tích: 15.950,71m2, với tổng giá khởi điểm: 223.691.069.400 đồng. Kết quả đấu giá thành: 293.405.000.000 đồng (Chênh lệch tăng: 69.713.930.600 đồng, tỷ lệ tăng là 31,17%). Bên cạnh đó, có 16 lô đất đấu giá không thành. Cụ thể 05 lô không có khách hàng tham gia, 11 lô chỉ có 01 khách hàng tham gia nên không đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Được biết, 16 lô đất này sẽ được lập thủ tục, tổ chức đấu giá lại.

Theo ông Bùi Quang Trường, việc đầu tư dự án Khu dân cư Nam Điện An tại thị xã Điện Bàn nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Qua đó xây dựng một khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi cho người dân, đồng thời thực hiện khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn đầu tư xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Bắc Quảng Nam.

Dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất đối với 174 lô đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An theo giá khởi điểm đã được phê duyệt và căn cứ vào kết quả đấu giá thành lên đến 436,5 tỷ đồng.

“Như vậy, việc thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Nam Điện An ngoài việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương dự án còn tạo được nguồn thu cho ngân sách rất lớn từ việc thu tiền sử dụng đất. Sau khi trừ chi phí đầu tư tại dự án, Nhà nước thu về hơn 385,5 tỷ đồng”, ông Bùi Quang Trường, chia sẻ và cho hay, lãnh đạo thị xã Điện Bàn sử dụng nguồn tài chính sau đấu giá đất tại Khu dân cư Nam Điện An để tiếp tục cân đối bố trí nguồn đầu tư dự án Trung tâm thể dục thể thao Bắc Quảng Nam khoảng 96 tỷ đồng, thì vẫn dư cho ngân sách khoảng 289,5 tỷ đồng.

Có nên hủy kết quả đấu giá?

Căn cứ kết quả đấu giá nêu trên, Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên ban hành các Thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Theo đó, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

71 lô đất trúng đấu giá nhưng chậm nộp tiền theo thông báo đang được chính quyền Quảng Nam xem xét, xử lý vướng mắc để tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia đấu giá đã nộp tiền vào ngân sách.

Theo BQL ĐTXD Điện Bàn, qua đối chiếu số liệu nộp tiền sử dụng đất đến thời điểm hiện tại thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên, người trúng đấu giá đã nộp số tiền như sau: 43 lô người trúng đấu giá đã nộp tiền đúng thời hạn (nộp 50% tiền trúng đấu giả trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất) với số tiền 56.122.000.000 đồng (bao gồm cả số tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 17.628.000.000 đồng và số tiền người trúng đấu giá nộp nhiều hơn mức 50% là: 908.000.000 đồng). 71 lô người trúng đấu giá nộp chậm quá thời hạn 30 ngày: 64.414.500.000 đồng (Chưa bao gồm số tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 27.074.000.000 đồng), gồm: 30 lô nộp tiền vào ngày 26/9/2022 (Chậm nộp 10 ngày), 40 lộ nộp tiền vào ngày 23/9/2022 (chậm nộp 7 ngày), 01 lô chậm nộp 1 ngày…

Tại báo cáo số 305/BC-UBND của UBND thị xã Điện Bàn ban hành ngày 10/10/2022, gửi các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế Quảng Nam cho rằng, việc chậm là “do người trúng đấu giá đau ốm và số tiền phải nộp tương đối nhiều nên thủ tục giải ngân tín dụng bị chậm hơn so với kế hoạch, dẫn đến chậm nộp tiền đất trúng đấu giá với thời gian nêu trên”.

“Hiện nay, người trúng đấu giá đã nộp đủ 50% số tiền trúng đấu giá vào Ngân sách Nhà nước và mong muốn UBND thị xã xem xét không hủy kết quả trúng đấu giá (do chậm nộp tiền), đồng thời tạo điều kiện để người trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế”, công văn của UBND thị xã Điện Bàn giải thích thêm.

Căn cứ Điều 28, Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh, thì khi người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền theo thời gian quy định tại thông báo nộp tiền sử dụng đất thì hủy kết quả trúng đấu giá.

Cũng theo UBND thị xã Điện Bàn, tuy nhiên, qua rà soát các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và Luật Quản lý Thuế còn chưa đồng bộ, cụ thể như sau:

1. Điều 59, Luật Quản lý Thuế năm 2019: Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào Ngân sách Nhà nước.

3. Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật này.

4. Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.

5. Khoản 4, Điều 14, Nghị định 45/2014/CP: Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo;

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 30% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo;

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

Ngoài ra, trong Thông báo nộp tiền sử dụng đất ngày 18/8/2022 của Chi cục thuế Điện Bàn - Duy Xuyên (nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá tại dự án Khu dân cư Nam Điện An): Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước sau thời hạn nộp tiền theo thông báo này thì ngoài số tiền sử dụng đất phải nộp, người nộp thuế phải tự xác định số tiền chậm nộp (- số ngày chậm nộp x 0,03%/ngày), nộp đầy đủ tiền sử dụng đất phải nộp và tiền chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước.

UBND thị xã Điện Bàn cho rằng, xét thấy kết quả trúng đấu giá đối với 71 lô đất nêu trên có giá trị rất lớn (tổng giá trị đấu giá thành đối với 71 lô: 182.977.000.000 đồng. Kết quả đấu giá tăng 47.504.265.020 đồng so với giá khởi điểm, tỷ lệ tăng 35%). Hiện nay, người trúng đấu giá đã nộp đủ 50% số tiền trúng đấu giá, nhưng thời gian nộp chậm, quá 30 ngày so với thông báo nộp tiền đợt 1. Đồng thời, quy định về việc xử lý hủy kết quả trúng đấu giá và xử lý chậm nộp theo thông báo nộp tiền còn chưa thống nhất.

Do đó, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế Quảng Nam và các sở, ngành liên quan xem xét, hướng dẫn địa phương xử lý kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất nêu trên để đảm bảo đúng quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top