Aa

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 38,6% trong tháng 5

Thứ Năm, 04/06/2020 - 10:00

Phiên có khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 cao nhất kể từ khi khai trương thị trường, đạt hơn 279.647 hợp đồng vào ngày 8/5/2020.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 5/2020, thanh khoản trên thị trường hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giảm nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 205.391 hợp đồng/phiên, giảm 0,59% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt hơn 279.647 hợp đồng vào ngày 8/5/2020, cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm mạnh 38,06% so với tháng 4/2020 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 5, OI đạt 20.186 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 38.324 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 21/5/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 5/2020 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân chiếm 87,74%

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm từ 88,23% trong tháng 4 xuống còn 87,74% trong tháng 5/2020 khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 11,59% toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1,13%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2020 giảm so với tháng trước, đạt 54.491 hợp đồng, chiếm 0,66% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 5/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 118.126 tài khoản, tăng 6,94% so với tháng trước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top