Aa

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Thứ Năm, 16/11/2023 - 17:33

Tại kỳ họp thứ 33 diễn ra từ ngày 14 - 16/11, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 33 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 14 - 16/11/2023.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các ông: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang; Huỳnh Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Tùng, nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Thanh Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Phú, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; Thân Đức Sửu, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Bá Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Tường và Nguyễn Văn Văn. Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với ông Thân Đức Sửu; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các ông: Đinh Văn Thu, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà.

Khiển trách đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ông: Lê Trí Thanh, Mai Văn Mười, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Bá Tú.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các ông: Phan Việt Cường, Trần Văn Tân, Trần Đình Tùng. Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Uỷ ban Kiểm tra Trung ương./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top