Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Thanh Hóa: Bất cập tại loạt dự án chậm nộp tiền trúng đấu giá

Thanh Hóa: Bất cập tại loạt dự án chậm nộp tiền trúng đấu giá

Dù loạt dự án được công bố trúng đấu giá từ hơn 1 năm trước nhưng đơn vị trúng đấu giá vẫn không nộp đủ tiền trúng đấu giá. Đến nay, những dự án đó chưa bị thu hồi, gây phản ứng trái chiều trong dư luận.
17:20, 07/09/2021

Chây ỳ nộp tiền trúng đấu giá

Đầu tiên, phải nói đến mặt bằng quy hoạch (MBQH) xen cư thôn 6, xã Thiệu Khánh (mặt bằng 4961), đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật Việt Nam (Công ty GEOVIETNAM). Giá trúng đấu giá là 122.211.000.000 đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá tại Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 19/6/2020.

Báo chí từng phản ánh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của đơn vị trúng đấu giá tại dự án này như công khai rao bán các lô đất nền khi chưa nộp đủ tiền sử dụng đất cho Nhà nước.

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Thông báo số 214/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi về công tác thu ngân sách tại một số dự án còn nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn TP. Thanh Hóa và TP. Sầm Sơn.

Trong đó, đối với dự án khu dân cư thôn 6, xã Thiệu Khánh do Công ty GEOVIETNAM trúng đấu giá, giao UBND TP. Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kết nối dự án với hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án trước ngày 20/11/2020. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan do tham mưu, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật.

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa Lê Mai Khanh ký Văn bản số 6035/UBND-TTPTQĐ, cho rằng tại thời điểm đấu giá tháng 6/2020, UBND TP. Thanh Hóa đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng của dự án hoàn chỉnh theo đúng thiết kế được duyệt. Đối với tuyến đường kết nối dự án với tỉnh lộ 502 là phần bổ sung, không thuộc phạm vi khu đất đấu giá. Đồng thời cho rằng đã quá hạn nộp tiền sử dụng đất nhưng Công ty GEOVIETNAM vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. UBND TP. Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ban, ngành chức năng tham mưu trình hủy kết quả trúng đấu giá khu đất này.

Đến ngày 25/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi tiếp tục ban hành Văn bản số 1650/UBND-KTTC giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND TP. Thanh Hóa căn cứ quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản liên quan, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi, hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các dự án không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 10/11/2020 và cam kết của các chủ đầu tư tại hội nghị ngày 05/11/2020, trong đó có Khu dân cư thôn 6, xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa.

Công ty cổ phần GEOVIETNAM đã nộp được 83.967.600.000 đồng, số tiền còn nợ phải nộp là 38.243.400.000 đồng.
Đến nay Công ty Cổ phần GEOVIETNAM đã nộp được 83.967.600.000 đồng, số tiền còn nợ phải nộp là 38.243.400.000 đồng.

Như vậy, sau một thời gian im ắng kể từ ngày 25/11/2020, UBND TP. Thanh Hóa lại tiếp tục ra văn bản số 532/UBND-TTPTQĐ ngày 02/02/2021 báo cáo tiến độ nộp tiền tại các mặt bằng đấu giá trên địa bàn thành phố, trong đó văn bản nêu rõ: "Đến nay đã quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định, nhưng Công ty Cổ phần GEOVIETNAM là đơn vị trúng đấu giá mới nộp được 45.467.600.000 đồng. Số tiền chưa nộp là 77.743.400.000 đồng (chưa bao gồm tiền chậm nộp), là vi phạm Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá.

Từ đó, UBND TP. Thanh Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét hủy Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 19/06/2020 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư thôn 6, xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa (MBQH 4961/QĐ-UBND ngày 05/06/2019).

Hơn 1 năm sau, ngày 26/07/2021, Công ty Cổ phần GEOVIETNAM gửi Văn bản số 63/2021 đến UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND TP. Thanh Hóa, Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn, báo cáo tình hình thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa. Văn bản báo cáo tình hình thực hiện nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá tại dự án này, theo đó, đến thời điểm ra văn bản này Công ty Cổ phần GEOVIETNAM đã nộp được 83.967.600.000 đồng, số tiền còn nợ phải nộp là 38.243.400.000 đồng.

Đồng thời, Công ty Cổ phần GEOVIETNAM đưa ra nhiều lý do chậm nộp mà nhiều lần trước đó từng nêu trong các văn bản gửi về UBND tỉnh, UBND TP. Thanh Hóa, Chi cục Thuế TP. Thanh Hóa - Đông Sơn, đó là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Công ty cổ phần GEOVIETNAM đã nộp được 83.967.600.000 đồng, số tiền còn nợ phải nộp là 38.243.400.000 đồng.
Sau nhiều lần ra văn bản thông báo nhưng đến nay cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thể thu hồi được dự án này. (Ảnh: Internet).

Như vậy, đến nay theo nguồn tin mà phóng viên thu thập được, đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần GEOVIETNAM vẫn chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá, đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa đưa ra bất cứ một quyết định cuối cùng nào về dự án này.

Tiếp theo là dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa (MBQH 3241). Đơn vị trúng đấu giá là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa với giá trúng đấu giá là 1.215.030.000.000 đồng (diện tích 57.908,24m2 tương đương 375 lô đất); được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận tại Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 15/10/2019.

Đây được xem là cuộc đấu giá đất có trình tự thủ tục và kết quả thuộc loại “vô tiền khoáng hậu” ở Thanh Hóa. Với con số trúng đấu giá trên 1.000 tỷ đồng thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và được kỳ vọng sẽ tạo một cú hích tài chính cho ngân sách để chi đầu tư phát triển hạ tầng của TP. Thanh Hóa.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, sau khi được công nhận kết quả trúng đấu giá một thời gian rất dài, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa vẫn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Cụ thể, thời điểm ngày 11/5/2020, Liên danh công ty đã nộp được 144.042.000.000 đồng (bao gồm số tiền đã đặt cọc: 66.642.000.000 đồng).

số tiền tạm tính chậm nộp là 156.868.274.000 đồng vẫn chưa được Liên danh này nộp đủ
Đến nay số tiền tạm tính chậm nộp là 156.868.274.000 đồng vẫn chưa được Liên danh này nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Do Liên danh này chậm trễ trong việc nộp ngân sách nhà nước nên sau đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi từng phải ra “tối hậu thư” như tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 10/11/2020: “Yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc nộp đầy đủ số tiền sử dụng đất còn nợ đọng nêu trên và các khoản phải nộp khác theo quy định và cam kết vào ngân sách trước ngày 25/11/2020. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành nộp đầy đủ tiền sử dụng đất trúng đấu giá vào ngân sách, UBND tỉnh sẽ hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; chủ đầu tư không được tham gia đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh".

Sau đó, ngày 26/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 8175/STNMT-TCKH về việc báo cáo UBND tỉnh xem xét hủy kết quả trúng đấu giá dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa (MBQH 3241) đối với Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa.

Ngày 04/12/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 17053/UBND-KTTC về việc khẩn trương đề xuất, tham mưu việc thu hồi đất, hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa (MBQH 3241).

Từ những văn bản thông báo và sự cương quyết của ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 07/12/2020, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn đã có văn bản gửi các cơ quan, ban ngành có liên quan cam kết tiến độ đóng tiền. Cụ thể, nếu sau ngày 28/02/2021, Liên danh không nộp đủ 1.215.030.000.000 đồng tiền sử dụng đất trúng đấu giá thì sẽ bị xem xét hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại văn bản số 17167/UBND-KTTC ngày 09/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu UBND TP. Thanh Hóa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 17053/UBND-KTTC ngày 04/12/2020 về việc khẩn trương đề xuất, tham mưu việc thu hồi đất, hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa (MBQH 3241); báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Cuối cùng, tại Thông báo số 2780/CCT-TTTBTK ngày 21/5/2021 của Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn nêu rõ: Tính đến ngày 17/5/2021, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn đã nộp được số tiền sử dụng đất là 1.125.030.000.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, tuy nhiên còn số tiền tạm tính chậm nộp là 156.868.274.000 đồng vẫn chưa được Liên danh này nộp đủ.

Ưu ái khi giao đất cho doanh nghiệp?

ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lại ban hành văn bản số 11520 /UBND-KTTC, đồng ý chủ trương bàn giao đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1)
Trong khi đơn vị trúng đấu giá còn nợ hơn 156 tỷ đồng thì ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lại ban hành văn bản đồng ý chủ trương bàn giao đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1).

Gần 1 năm rưỡi sau ngày trúng đấu giá, sau rất nhiều lần trì hoãn, chỉ đạo, nêu nhiều lý do…, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn vẫn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Hiện số tiền tạm tính chậm nộp là 156.868.274.000 đồng vẫn chưa được Liên danh này nộp đủ. Rõ ràng chiếu theo Điểm a, Khoản 14, Điều 1, Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 về việc Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa (mặt bằng quy hoạch số 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa) thì Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa đã vi phạm về tiến độ nộp tiền sử dụng đất, vi phạm quy chế đấu giá và Khoản 1, Điều 72 Luật Đấu giá tài sản.

Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lý do gì, ngày 04/08/2021, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lại ban hành văn bản số 11520 /UBND-KTTC, đồng ý chủ trương bàn giao đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị mới Đông Hương, tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa với lý do: “Đến ngày 16/5/2021, Liên danh đã nộp đủ số tiền sử dụng đất trúng đấu giá là 1.215.030.000.000 đồng vào ngân sách nhà nước… Việc huy động số tiền lớn nêu trên để nộp ngân sách nhà nước thể hiện sự quyết tâm, cố gắng của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ADI - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa…”; và để tạo điều kiện cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án nêu trên sớm đưa vào khai thác, kinh doanh, thu hồi vốn…

Văn bản 11520/UBND-KTTC do ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành trái ngược với những văn bản chỉ đạo đầy gay gắt của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi trước đó tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 10/11/2020, Văn bản số 17053/UBND-KTTC ngày 04/12/2020, Văn bản số 17167 /UBND-KTTC ngày 09/12/2020... và cam kết của các chủ đầu tư tại hội nghị ngày 5/11/2020.

Như vậy, với cách làm trên, dư luận đặt ra nhiều nghi vấn liệu đây có phải là sự chỉ đạo bất nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa để tạo điều kiện cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất? Dù đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế đấu giá vẫn được đồng ý chủ trương bàn giao đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà nguyên nhân chính là do đại dịch Covid-19? Trong khi cá nhân trúng đấu giá chỉ cần nộp tiền trúng đấu giá chậm vài ngày đã hủy ngay kết quả?

Về vấn đề này, Luật sư Lê Phượng, Công ty Luật Lê Phượng Hoàng cho rằng: "Sau 4 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất, mà đơn vị trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính là nộp đủ số tiền trúng đấu giá, thì theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá và các quy định hiện hành có liên quan, cơ quan Nhà nước có quyền ban hành quyết định trình tự thủ tục để hủy kết quả trúng đấu giá"./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP