Aa

Nền tảng pháp lý của thị trường BĐS đã cơ bản hoàn thiện

Chủ Nhật, 29/01/2017 - 06:51

Có thể nói, Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2015 đã có nhiều thay đổi mang tính nền tảng, giải quyết được phần lớn các khúc mắc cho việc tham gia thị trường của cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó, có thể kể đến việc tăng quyền sở hữu lên 50 năm đối với người nước ngoài, đồng thời cho phép gia hạn khi cần thiết, đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản và làm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư - kinh doanh nói chung; đồng thời, góp phần phá vỡ sự “trầm lắng” của thị trường bất động sản.

Các quy định về quản lý nhà chung cư trong Luật Nhà ở 2014 đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý về phân khúc thị trường nhà chung cư. Tính công khai, minh bạch trong việc bán nhà chung cư và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với người mua nhà được quy định cụ thể, tường minh.

PGS-TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng bộ môn luật đất đai - Trường đại học Luật Hà Nội.

PGS, TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng bộ môn luật đất đai - Trường đại học Luật Hà Nội.

Hơn nữa, Luật Nhà ở năm 2014 còn quy định trách nhiệm của chủ đầu tư (bên bán nhà) đối với quyền lợi của người mua nhà trong việc làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.

Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cho phép chủ đầu tư được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua loại nhà ở này, thì một trong những điều kiện xác lập việc mua bán là chủ đầu tư phải có sự bảo lãnh của một ngân hàng thương mại.

Mặt khác, sắc luật này cho phép bên mua nhà được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai hoặc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Ngoài ra, việc nâng vốn pháp định của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản từ 6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng cũng giúp tránh tình trạng “chạy dự án”, gây rối loạn thị trường…

Nói chung, các sắc luật mới giúp môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và môi trường đầu tư kinh doanh bất động sản nói riêng trở nên thông thoáng hơn với việc các doanh nghiệp được tự do đầu tư trong các lĩnh vực không bị pháp luật cấm; đồng thời, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top