Aa

Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà

Thứ Năm, 21/09/2017 - 03:02

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà.

Đây là các dự án đã được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép trong giai đoạn từ năm 2003 (thời điểm Bộ Chính trị có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa) đến hết năm 2016 (thời điểm Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được phê duyệt).

Cơ quan được giao thanh tra có trách nhiệm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ngày 29/8/2017, UBND TP. Đà Nẵng đã có báo cáo số 223/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia (DLQG) Sơn Trà.

Theo đó, báo cáo nêu rõ, đến tháng 12/2012, tại bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án du lịch, nghỉ dưỡng. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.222,5ha; trong đó đất giao có thu tiền là 94,05ha, đất thuê là 274,19ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền.

Tổng số tiền sử dụng đất đã thu (phần diện tích đất giao) từ năm 2003 đến năm 2012 là 698,37 tỉ đồng. Quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch có 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn (nếu quy đổi biệt thự ra phòng lưu trú sẽ tương đương 5.600 buồng phòng khách sạn).

Đến nay có 3 dự án đã đầu tư gồm KDL sinh thái biển Bãi Bắc, KDL Sơn Trà Resort & Spa và Khu nhà nghỉ, khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm.

Hình ảnh về hạng mục thi công trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Hình ảnh về hạng mục thi công trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Có 01 dự án đang triển khai là KDL nghỉ dưỡng sinh thái Biển Tiên Sa (đang tạm dừng); 03 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng là KDL Bãi Trẹm (Mercure Sơn Trà Resort), KDL biển Bãi Bụt và KDL sinh thái nhà nghỉ, dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà.

11 dự án chưa triển khai gồm: KDL biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê; KDL nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Nam Suối Đá; KDL sinh thái biển Ghềnh Bàn – Bãi Đa; KDL ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh; KDL ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh mở rộng; KDL sinh thái biển kết hợp nuôi trồng hải sản; KDL sinh thái biển Bãi Bắc mở rộng; KDL sinh thái biển Tiên Sa mở rộng; KDL Biển Đông mở rộng; KDL Bãi Rạng; Khu biệt thự bán đảo Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra 5 đề xuất trong báo cáo. Một là, phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch – văn hóa tâm linh.

Hai là, phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, tài nguyên môi trường, bảo tồn đa dạng sinh hoc, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.

Ba là, phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bốn là, phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà bền vững, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch duyên hải Nam Trung Bộ và các lĩnh vực khác có liên quan.

Năm là, tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần nghị quyết 33/NQ-TU của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn.

UBND TP. Đà Nẵng cũng cho rằng, bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển nên đã đưa ra một số nguyên tắc đề xuất: Thứ nhất, giữ lại các dự án đã hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động có hiệu quả. Thứ hai, phải đảm bảo an ninh, quốc phòng và các dự án phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện. Thứ ba, phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học. Thứ tư, đảm bảo về bình độ triển khai các dự án, các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống, không có yếu tố cư trú tại đây.

Báo cáo cho hay, qua rà soát, có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không lưu trú đồng thời xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp với các tiêu chí đã nêu và giữ nguyên hai dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với các tiêu chí nêu trên.

UBND TP. Đà Nẵng cũng cho biết, đã làm việc với các nhà đầu tư có dự án trên báo đảo Sơn Trà. Qua làm việc, các nhà đầu tư đề nghị cho phép triển khai dự án ở bình độ 150m trở xuống. Bởi nếu chỉ cho phép triển khai dự án ở bình độ 100m trở xuống sẽ làm phá vỡ cấu trúc quy hoạch của dự án, dẫn đến dự án không triển khai được. Các nhà đầu tư cũng đề nghị giữ nguyên số phòng lưu trú và biệt thự như quy hoạch được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã làm việc với các chủ đầu tư có các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà và làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Tại các buổi làm việc này, ý kiến của các chủ đầu tư dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà và của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng còn có nhiều điểm khác biệt. UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, tổng hợp vào nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn 6038/VPCP-KGVX ngày 9/6/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Cuối cùng UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, quan tâm kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch; Đồng thời, xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hòa hợp lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top