Reatimes.vn

Phong thủy cho em bé sinh năm Quý Mão - 2023

Phong thủy cho em bé sinh năm Quý Mão - 2023

Tuổi Quý Mão được tính cho những bé sinh từ ngày Lập xuân 14/1 đến ngày 24/12 năm Quý Mão (âm lịch), tức từ ngày 4/2/2023 đến ngày 3/2/2024 dương lịch. Niên mệnh: Kim Bạc Kim bị Lư Trung Hỏa khắc.


TOP