Phong thủy ứng dụng

Phong thủy trọn đời cho tuổi Tân Mùi - 1991

Phong thủy trọn đời cho tuổi Tân Mùi - 1991

Sinh từ ngày Lập xuân 20/12 năm Canh Ngọ đến ngày 30/12 năm Tân Mùi (âm lịch), tức từ ngày 4/2/1991 – 3/2/1992 dương lịch. Niên mệnh: Lộ Bàng Thổ khắc Tuyền Trung Thủy.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP