Aa

Quảng Nam: Đầu tư hơn 400 tỷ để xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ chính sách

Thứ Sáu, 08/12/2023 - 16:10

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, Quảng Nam dự kiến sẽ hoàn thành là 15.735 nhà (trong đó xây mới 8.675 nhà và sửa chữa 7.060 nhà).

Nhóm đối tượng được hỗ trợ sẽ bao gồm các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và cận nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 407,655 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vận động hợp pháp khác.

Giai đoạn 2023 - 2025, Quảng Nam dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng để xoá nhà tạm, nhà dột nát

Theo đó, các hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh có nhà ở không đảm bảo các tiêu chí “3 cứng” theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

Nguyên tắc hỗ trợ sẽ ưu tiên tiên hỗ trợ đối với trường hợp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đảm bảo các quy định; hộ gia đình có nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng; hộ gia đình mà người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo cao tuổi; hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. Tiếp đến là các hộ đang sinh sống và đăng trú thường trú trước ngày Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh (quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025) có hiệu lực tại nhà ở mà nhà ở đó bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới tại vị trí nhà đang ở hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà. Việc xây dựng nhà ở phải được thực hiện trên phần diện tích đất ở mà người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở. Trong trường hợp bất khả kháng không thể xây dựng trên phần diện tích này, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ được phép xây dựng trên phần diện tích đất ở hợp pháp khác tại địa phương nơi đăng ký thường trú.

Theo đó, trong năm 2023 sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các trường hợp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đảm bảo các quy định về quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng chưa thực hiện cải thiện nhà ở trong giai đoạn 2019 – 2022. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn 6 huyện nghèo, có tên trong danh sách được hỗ trợ nhà ở năm 2023 trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó là những trường hợp thuộc đối tượngáp dụng được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh có đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo là người già, người khuyết tật có nhu cầu sửa chữa nhà ở trong năm 2023.

Năm 2024 - 2025 phấn đấu thực hiện hoàn thành số nhà còn lại trên cơ sở nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh bố trí và nguồn kinh phí vận động được.

Đảm bảo đời sống cho các hộ chính sách luôn được chính quyền tỉnh Quảng Nam chú trọng thực hiện

Để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tăng cường tổ chức truyền thông, phổ biến chính sách, phương thức vận động đóng góp như xây dựng các chuyên mục, phóng sự, đưa tin, bài về các cá nhân, tập thể đã vận động, đóng góp hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giúp họ ổn định hơn trong cuộc sống. Công tác truyền thông phải đảm bảo đạt mục tiêu làm cho các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội thấy được đây là trách nhiệm, là tình cảm, là nghĩa cử cao đẹp của dân tộc ta; là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác đền ơn đáp nghĩa; khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia; phải nâng cao ý thức, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top