Aa

Quảng Nam gấp rút đấu thầu các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Thứ Sáu, 24/02/2023 - 16:30

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các địa phương về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản (trong đó có đất, đá, cát, sỏi lòng sông).

Trong đó, đề nghị các đơn vị đẩy nhanh việc hoàn thiện quy trình, thủ tục để đưa ra đấu thầu các mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến trong thời gian đến.

Quảng Nam khẩn trương hoàn thành thủ tục đấu thầu nhiều mỏ khoáng sản để phục vụ thi công trong thời gian đến.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư trong vùng dự án để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 39 điểm mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án đầu tư khai thác khoáng sản, giao cho các địa phương tổ chức đấu giá như TX. Điện Bàn (1 mỏ cát lòng sông), H. Phú Ninh (1 mỏ đá, 7 mỏ đất san lấp), H. Đại Lộc (2 mỏ đất), H. Phước Sơn (2 mỏ cát, 2 mỏ đất san lấp), H. Nam Giang (1 mỏ cát, 4 mỏ đất sét), H. Đông Giang (1 mỏ đá, 1 mỏ cát), H. Tây Giang (1 mỏ đá, 5 mỏ cát), H. Duy Xuyên (1 mỏ đất san lấp), H. Bắc Trà My (1 mỏ cát), H. Tiên Phước (2 mỏ cát, 4 mỏ đất san lấp), H. Quế Sơn (4 mỏ đất san lấp).

Trong hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý các địa phương phải nêu đầy đủ các nội dung yêu cầu để tổ chức lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện, tuân thủ đúng quy định trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản; hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định. Trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục, lưu ý rà soát kỹ để cập nhật, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch liên quan (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp…) cho phù hợp và đánh giá kỹ tác động môi trường của các dự án.

Đối với quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại; trường hợp chưa thực hiện rà soát thì chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không còn phù hợp, các điểm mỏ đã khai thác xong và đề xuất bổ sung các điểm mỏ khoáng sản mới phù hợp vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến (không phải chờ có dự án đầu tư xây dựng các công trình mới xác định nhu cầu vật liệu để đề xuất bổ sung); gửi văn bản về Sở Xây dựng chậm nhất vào ngày 4/3/2023 để chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đảm bảo thời gian yêu cầu.

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Quảng Nam.

Trong quá trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung các điểm mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn mình quản lý; trường hợp cần phải điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; các địa phương khẩn trương có văn bản đề xuất gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh và cập nhật vào Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định.

Về việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã và các Phòng chức năng thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn mình quản lý; yêu cầu chấp hành thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác, bảo vệ môi trường, lắp đặt trạm cân, hệ thống camera có kết nối wifi truyền dữ liệu về các cơ quan chức năng tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top