Aa

Quảng Nam xem xét gia hạn tiến độ cho 3 dự án tại Điện Bàn

Thứ Tư, 11/10/2023 - 13:30

UBND TX. Điện Bàn đã có các công văn tham gia ý kiến gia hạn tiến độ thực hiện đối với các dự án Khu đô thị Ven sông Dương Hội; Khu đô thị Hưng Thịnh và Khu đô thị Phức Hợp Hà My.

Theo UBND TX. Điện Bàn, cả 3 dự án trên đều đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và có ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tham mưu UBND tỉnh thống nhất cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Dự án đầu tư đô thị tại phường Điện Dương, TX. Điện Bàn

Cụ thể, với dự án Khu đô thị Ven sông Dương Hội tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (P. Điện Dương) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích đất thu hồi là 48.680,7m2. UBND TX. Điện Bàn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp với diện tích là 18.168,4m2, trong đó đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 16.775,6m2. Phần diện tích trên đã được UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất cho Chủ đầu tư tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 02/3/2021. Đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin đã thi công phần hạ tầng kỹ thuật xã hội trên phần diện tích được giao.

Phần diện tích còn lại 3ha (gồm đất nông nghiệp và đất ở), đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã kiểm kê đạt 80% đối với đất nông nghiệp và 100% đối với đất ở; đã lập phương án bồi thường đối với 22.058,6m2 đất nông nghiệp. Tuy nhiên quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc như dự án hết tiến độ; hồ sơ đo đạc giải thửa của phần diện tích còn lại còn nhiều sai sót như quy nhầm chủ sử dụng đất, pháp lý chưa đối soát còn nhiều trường hợp để trống, đo đạc thiếu so với Giấy chứng nhận; một số hộ dân chưa thống nhất phối hợp thực hiện các bước theo quy trình như: phối hợp xác nhận kết quả trích đo đạc hiện trạng ảnh hưởng; cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến thửa đất ảnh hưởng để phục vụ cho công tác rà soát và xét nguồn gốc sử dụng đất; xác nhận diện tích theo hồ sơ đo đạc hiện trạng,.. dẫn đến công tác giải phóng măt bằng chưa thể hoàn thành.

Nhiều dự án bị chồng lấn ranh giới khi Quảng Nam tổ chức nạo vét sông Cổ Cò

Đối với dự án Khu đô thị Hưng Thịnh (P. Điện Dương) do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trương Hưng Thịnh làm chủ đầu tư, đến nay UBND TX. Điện Bàn đã phê duyệt 3 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với các hộ ảnh hưởng với diện tích khoảng 4,2/6ha toàn dự án, trong đó đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với khoảng 4,1ha và đã được UBND tỉnh giao đất đợt 1 với diện tích 2,01ha. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, cấp nước và cấp điện, chiếu sáng trên phần diện tích được giao.

Phần diện tích còn lại (khoảng 1,9ha) chưa thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng do một số hộ đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng với lý do đơn giá bồi thường thấp, đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ thêm và 0,5ha Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa thể trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư do một số hộ dân không phối hợp trong công tác kiểm kê vật kiến trúc, cây cối hoa màu; các quy định, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng thay đổi, gây khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng. Cùng với đó là khó khăn khi khu tái định cư thuộc phần mở rộng của dự án nhưng hiện nay mặt bằng khu tái định cư chưa có nên chưa có cơ sở lập phương án tái định cư cho các hộ ảnh hưởng.

Với dự án Khu đô thị Phức Hợp Hà My do Công ty Cổ phần Phức Hợp Hà My làm chủ đầu tư, dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 51.530m2. UBND TX. Điện Bàn đã phê duyệt 4 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ ảnh hưởng đất nông nghiệp với tổng diện tích là 49.419,3m2, trong đó đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 46.577,8m2. Chủ đầu tư được UBND tỉnh giao đất đợt 1 với diện tích 33.070,7m2 và đến nay đã triển khai thi công trên toàn bộ phần diện tích được giao.

Phần diện tích còn lại chưa được phê duyệt phương án, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng địa phương và các đơn vị liên quan đang triển khai các thủ tục liên quan theo quy trình để làm cơ sở lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ ảnh hưởng (kiểm đếm, xét nguồn gốc đất, trình công nhận quyền sử dụng đất trước khi thu hồi…). Trong quá trình thực hiện gặp phải các khó khăn, vướng mắc dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng dự án kéo dài như: việc chồng lấn về ranh giới giữa dự án với dự án Khu đô thị Yến Hà My và dự án nạo vét sông Cổ Cò dẫn đến cần phải có thời gian để rà soát hồ sơ, lập các thủ tục thu hồi đất, lập trình phê duyệt phương án theo quy định; vướng mắc trong việc áp dụng vụ hoa màu để lập, trình thẩm định phương án đối với diện tích đất nông nghiệp đã mất hiện trạng và đã thực hiện công tác thanh tra (khoảng 0,16ha).

Với cả 3 dự án kể trên, UBND TX. Điện Bàn kiến nghị trường hợp dự án được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn tiến độ thì đề nghị Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể việc thực hiện các phần công việc còn lại tại dự án đến khi hoàn thành, đồng thời, tập trung nguồn lực (nhân lực và tài chính), phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, các ngành chức năng của thị xã và địa phương thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top