Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Quy định mới về đấu giá, thu tiền sử dụng đất tại Quảng Nam

Quy định mới về đấu giá, thu tiền sử dụng đất tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.
15:15, 30/09/2021

Đối tượng nào được tham gia đấu giá đất?

Theo quy định này, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với các trường hợp: Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước; giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Quảng Nam ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê.
Quảng Nam ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê.

Quỹ đất đủ điều kiện để tổ chức đấu giá là đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; có phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân theo các nguyên tắc quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các điều kiện như: Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư (có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên và có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án được thể hiện bằng văn bản cam kết); ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân với quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không cần phải chứng minh vốn thuộc sở hữu và khả năng huy động vốn.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng được UBND cấp có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất là tổ chức bán đấu giá tài sản (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Doanh nghiệp đấu giá tài sản) hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm giao cho đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cập nhật các tiêu chí, điều kiện ràng buộc và hình thức xử lý vi phạm trong phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đất cần lưu ý những gì?

Người tham gia đấu giá nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất thông báo, niêm yết công khai. Khoản tiền đặt trước sẽ do đơn vị thực hiện đấu giá và đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá thỏa thuận, tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

13 lô đất thuộc Khu dân cư Điện Hồng được thị xã Điện Bàn đã tổ chức đấu giá.
13 lô đất thuộc Khu dân cư Điện Hồng được thị xã Điện Bàn đã tổ chức đấu giá.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người trúng đấu giá thực hiện kê khai giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 để nộp kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (bản sao) tại cơ quan Tài nguyên và môi trường (đến Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đối với tổ chức trúng đấu giá; đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá).

Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá hoàn thành việc kê khai giấy tờ theo quy định, cơ quan Tài nguyên và môi trường lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá gửi cho cơ quan thuế hoặc Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp. Tiếp đó không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ cơ quan Tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế hoặc Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và lệ phí trước bạ bằng văn bản cho người trúng đấu giá, đồng thời gửi cho cơ quan Tài nguyên và môi trường và Kho bạc Nhà nước.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng hoặc tiền thuê đất và lệ phí trước bạ vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan Tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Sau khi người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì sẽ được cơ quan Tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, người trúng đấu giá sẽ được bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là bao lâu?

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế hoặc Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. Chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Quảng Nam sẽ thu hồi đất đã đấu giá nếu nhà đầu tư không triển khai dự án đúng cam kết
Quảng Nam sẽ thu hồi đất đã đấu giá nếu nhà đầu tư không triển khai dự án đúng cam kết

Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm, thời hạn nộp tiền thuê đất lần đầu là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan quản lý. Từ năm thứ hai trở đi, người thuê đất được chọn nộp tiền một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp nộp tiền 1 lần thì thời hạn là ngày 31/5. Trường hộp nộp tiền 2 lần thì kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5, kỳ thứ 2 là ngày 31/10.

Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất theo thông báo. Chậm nhất là 90 ngày, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất còn lại.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng thời hạn quy định thì UBND cấp huyện hoặc Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

Không thực hiện đầu tư, thu hồi đất trúng đấu giá

UBND tỉnh Quảng Nam quy định người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, thì bị xử lý và thu hồi đất.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP