Thúy Quỳnh (thực hiện)

PGS.TS.KTS. Phạm Hùng Cường: “Giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, không cần và cũng không nên hy sinh bất cứ điều gì"

PGS.TS.KTS. Phạm Hùng Cường: “Giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, không cần và cũng không nên hy sinh bất cứ điều gì"

Kiến trúc - Quy hoạch

Chừng nào kinh tế còn phát triển dựa trên khai thác tài nguyên, chừng đó xung đột kinh tế - môi trường vẫn sẽ tồn tại và rất khó để giải quyết. Việc cần làm là tìm ra điểm cân bằng mà không cần phải hy sinh bất cứ điều gì vì lợi ích trước mắt.

PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi: Cần đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc để dòng tiền đầu tư quay trở lại thị trường

PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi: Cần đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc để dòng tiền đầu tư quay trở lại thị trường

Nghiên cứu - Phản biện

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi, để kinh tế vĩ mô giai đoạn tới tăng trưởng ổn định, cần tháo gỡ khó khăn về vốn và pháp lý, khắc phục lệch pha cung cầu và thanh lọc doanh nghiệp bất động sản kinh doanh kém hiệu quả.

KTS. Phạm Thanh Tùng: Đã đến lúc cần bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho chính quyền đô thị của thành phố trực thuộc Thủ đô

KTS. Phạm Thanh Tùng: Đã đến lúc cần bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho chính quyền đô thị của thành phố trực thuộc Thủ đô

Kiến trúc - Quy hoạch

Bên cạnh điều kiện về hạ tầng, để phát triển thành phố trực thuộc Thủ đô trở thành đô thị có bản sắc riêng, cần quy hoạch nhân lực để xây dựng chính quyền đô thị chất lượng và có sự thấu hiểu con người địa phương.

PGS.TS.KTS. Phạm Hùng Cường: Mô hình “thành phố trong thành phố” với Hà Nội là sự nhìn nhận lại về lựa chọn cực phát triển

PGS.TS.KTS. Phạm Hùng Cường: Mô hình “thành phố trong thành phố” với Hà Nội là sự nhìn nhận lại về lựa chọn cực phát triển

Kiến trúc - Quy hoạch

Cũng theo PGS.TS.KTS Phạm Hùng Cường, để mô hình “thành phố trong thành phố” tại Hà Nội, cần tạo lực hút mạnh mẽ từ các chuyển động kinh tế thay vì chỉ là sự thay đổi về đơn vị hành chính.

Lên đầu trang
Top