Aa

Thanh Hóa: Bầu cử ĐBQH, HĐND thành công tốt đẹp

Thứ Bảy, 29/05/2021 - 15:00

Đây là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay, đạt 99,75% (năm 2016 đạt 99,59%).

Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị thông báo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Thanh Hóa đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu tập trung, đảm bảo cơ cấu, thành phần, trong đó đại biểu trúng cử có số phiếu cao nhất đạt 97,72%, thấp nhất đạt 81,17%. 

Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đã bầu đủ 85 đại biểu, trong đó đại biểu trúng cử có số phiếu cao nhất đạt 99%, thấp nhất đạt 79,69%.

Thanh Hóa: Bầu cử ĐBQH, HĐND thành công rất tốt đẹp
Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu Hội đồng nhân cấp huyện đã bầu được 918 đại biểu, thiếu 2 phiếu so với số lượng đại biểu được bầu (ở huyện Quảng Xương và Thiệu Hóa). Tuy nhiên, hai huyện này không phải bầu thêm do đã bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu. Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, đã bầu được 13.140 đại biểu, thiếu 129 đại biểu. 10 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu thêm do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa khẳng định: "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm các quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, không có đơn vị nào phải bầu cử lại. Đây cũng là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay, đạt 99,75% (năm 2016 đạt 99,59%)"./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top