Aa

Thanh Hóa bước vào giai đoạn “tăng tốc và bứt phá”

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Ba, 27/10/2020 - 11:15

Sáng 27/10, tại TP. Thanh Hóa, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh thành bạn và 448 đại biểu chính thức đại diện cho 229.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh ta đã đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm luôn đạt hai con số, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015. Đến nay, quy mô kinh tế của tỉnh đã đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh Trung bộ. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng thu bình quân hằng năm đạt 18,1%, nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước, đứng thứ 11 cả nước. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhiều dự án lớn đã và đang triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo ra diện mạo mới cho phát triển của tỉnh với tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 610 nghìn tỷ đồng, đạt mục tiêu Đại hội, gấp 1,8 lần giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó nổi bật là việc nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn bắt đầu đi vào vận hành thương mại, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, cho thu ngân sách Nhà nước và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay, toàn tỉnh đã có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã và 740 thôn, bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65,75%, thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Năm 2019, tổ chức thành công sự kiện 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, một tỉnh có truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng hào hùng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào và ý chí quyết tâm xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Thanh Hóa là một trong số ít các địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức ở các cấp.


Dự Đại hội có các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh, thành bạn và 448 đại biểu chính thức đại diện cho 229.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp của Thanh Hóa trong tiến trình dựng nước và giữ nước, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà Thanh Hóa đã đạt được từ trước đến nay, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 ngày 05-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong những dấu ấn nổi bật nêu trên, có 02 dấu ấn được coi là “dấu mốc lịch sử” của Thanh Hóa, đó là:

Việc xác định được năm đầu tiên xuất hiện danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương và việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này đã tạo động lực mạnh mẽ cả về nguồn lực vật chất và tinh thần, mở ra những thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để Thanh Hóa tiếp tục cất cánh, đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Căn cứ tình hình, đặc điểm, bối cảnh của đất nước và thực tiễn của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra định hướng xây dựng và phát triển trong 5 năm tới, trình Đại hội đó là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".


Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, đã đề ra 27 chỉ tiêu, 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá; 12 nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; 8 nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Đại hội lần này, Đảng bộ tỉnh tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung:

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ hai, cùng với việc tham gia ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các đại biểu tiếp tục tham gia thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Thứ ba, phát huy kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 19, đáp ứng yêu cầu đủ về số lượng và có cơ cấu hợp lý; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp và phát triển, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội sẽ quyết nghị.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tham gia, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 diễn ra vào một thời điểm rất đặc biệt. Đó là nhiệm kỳ đầu tiên, mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để Thanh Hóa bước vào giai đoạn “tăng tốc và bứt phá” phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển đi lên của tỉnh. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những người con quê hương Thanh Hóa trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, đã đề ra 27 chỉ tiêu, 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá; 12 nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; 8 nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, 6 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Chương trình phát triển du lịch. Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

3 khâu đột phá gồm: Đột phá về phát triển hạ tầng. Đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top