Aa

Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Sáu, 18/08/2023 - 14:00

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Sở Công Thương Thanh Hóa, hiện tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh phần lớn chưa bảo đảm tiến độ phê duyệt.

Chiều 15/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của các ban ngành có liên quan tại hội nghị, hiện tiến độ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN) phần lớn chưa bảo đảm tiến độ phê duyệt.

Cụ thể, tại KKTNS hiện có 23 Khu công nghiệp với diện tích gần 9.058ha. Hiện có 7 KCN gắn với các nhà đầu tư lớn và đã được lấp đầy, gồm: KCN số 7 (Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn), KCN số 8 (Nhà máy Xi măng Nghi Sơn), KCN số 10 (Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2), KCN số 13 (Nhà máy Xi măng Đại Dương), KCN số 14 (Nhà máy Xi măng Công Thanh), KCN số 18 (Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp), KCN số 2 (các dự án kho xăng dầu, phụ trợ cho Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn). 4 KCN đã thu hút được nhà đầu tư hạ tầng gồm: KCN luyện kim; KCN số 1, KCN số 3, KCN số 15 (KCN Đồng Vàng).

11 KCN đã phê duyệt quy hoạch phân khu, nhưng chưa có nhà đầu tư hạ tầng gồm: KCN số 4, KCN số 5, KCN số 6, KCN số 6A, KCN số 11, KCN số 12, KCN số 17, KCN số 19, KCN số 20, KCN số 21, KCN số 22. Ngoài ra còn 1 KCN đang trong quá trình lập quy hoạch phân khu là KCN số 16.

Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan làm rõ những nguyên nhân tác động tới tiến độ thu hút đầu tư và đầu tư các dự án hạ tầng KCN, CCN. (Ảnh: BTH)

Về tiến độ đầu tư 4 dự án đã có nhà đầu tư hạ tầng, hiện chỉ có KCN luyện kim đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 227/323ha, đạt 70% diện tích phải thu hồi. Phần diện tích còn lại chưa GPMB ảnh hưởng tới hơn 1.000 hộ dân nên dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. 3 KCN còn lại đều đang bị chậm tiến độ theo phê duyệt.

Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 19 KCN ngoài KKTNS với diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 6.045ha, hiện có 5 KCN đã thu hút được nhà đầu tư hạ tầng, 3 KCN chưa thu hút được nhà đầu tư hạ tầng, các KCN còn lại mới được phê duyệt trong quy hoạch.

Đến nay, các KCN này đã thu hút được 343 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn đăng ký đầu tư là 19.270 tỷ đồng và 50 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 832,7 triệu USD; trong đó, 330 dự án đi vào hoạt động ổn định.

Với CCN, trên địa bàn tỉnh hiện có 115 CCN được quy hoạch, với tổng diện tích 5.267 ha. Trong đó, có 44 CCN đã có nhà đầu tư hạ tầng với diện tích 1.642ha, với tổng vốn đầu tư hạ tầng 1.885 tỷ đồng. Theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, có 13 CCN bị chậm tiến độ, trong đó có 8 CCN có nguyên nhân khó khăn từ những vướng mắc trong công tác GPMB và thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước; 3 CCN chậm tiến độ do nhà đầu tư không thực hiện triển khai.

Theo báo cáo, giải trình của Ban Quản lý KKTNS và các KCN, Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan và các địa phương có KCN, CCN, việc chậm tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng KCN, CCN do rất nhiều nguyên nhân. “Khó khăn trong công tác GPMB, chưa đủ cơ sở pháp lý xác định giá đất, chậm tiến độ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, chậm triển khai các quy hoạch khác liên quan… Một số dự án chậm trễ do nhà đầu tư chưa chủ động hoặc hạn chế về năng lực tài chính. Đặc biệt, một số KCN sẽ khó thu hút nhà đầu tư hạ tầng khi đã có nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động”, đại diện ban Quản lý KKTNS và các KCN cho biết.

Theo Sở Công Thương, với tiến độ đầu tư hiện tại, toàn tỉnh hiện chỉ có 2 dự án đã hoàn thành đồng bộ hạ tầng CCN, đủ điều kiện thu hút dự án thứ cấp là CCN thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa) và CCN Thái Thắng (Hoằng Hóa); 3 dự án hoàn thiện hạ tầng theo giai đoạn là CCN Bắc Hoằng Hóa, CCN Hòa Lộc (Hậu Lộc), CCN Quán Lào (Yên Định); 7 dự án đã hoàn thành GPMB toàn bộ hoặc giai đoạn; 11 CCN đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đang tiến hành bồi thường GPMB; 2 CCN đã hoàn thành thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư không triển khai; 19 KCN đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, đang tiến hành GPMB.

"Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tích cực, đẩy nhanh hơn tiến độ bồi thường, GPMB các dự án đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục; báo cáo Chính phỉ bổ sung chỉ tiêu diện tích đất lúa được chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các KCN, CCN đã thành lập", đại diện Sở Công thương đề nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan làm rõ những nguyên nhân tác động tới tiến độ thu hút đầu tư và đầu tư các dự án hạ tầng KCN, CCN. Với các dự án, nếu nguyên nhân chậm trễ không phải do vướng mắc các quy định của Nhà nước, đã được gia hạn thì phải xem xét quy trình thu hồi lại dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý KKNS và các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết các KCN còn lại; đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng tập trung vốn triển khai các dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, hoàn thiện thêm cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy một số KCN đang hoạt động.

Giao các địa phương tập trung cho công tác GPMB, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai các dự án, sớm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh.

Với các CCN mặc dù đúng tiến độ cũng yêu cầu các địa phương sát sao, làm việc với chủ đầu tư về việc triển khai các hạng mục cụ thể theo biểu mẫu, kịp thời chủ động giải quyết những khó khăn phát sinh do nguyên nhân Nhà nước và báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương rà soát, nắm bắt tiến độ thực tế về đầu tư hạ tầng CCN; trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc cụ thể, liên quan tới ngành nào để UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo trực tiếp.

Với các dự án chậm tiến độ nếu nguyên nhân không phải do vướng mắc các quy định của Nhà nước, đã được gia hạn, đồng chí giao Sở Công Thương trực tiếp làm việc với lãnh đạo địa phương và chủ đầu tư, báo cáo rõ phương án thực hiện với các kế hoạch cụ thể. Trường hợp chủ đầu tư không mặn mà triển khai dự án, đồng chí giao Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét quy trình thu hồi dự án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top