Reatimes.vn

Thanh Hóa: Khuyến khích đấu giá đất online

Thanh Hóa: Khuyến khích đấu giá đất online

Tỉnh Thanh Hóa khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, chủ động lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến (online) tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.
06:15, 08/09/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát; một số huyện và TP. Thanh Hóa đã thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh trên, để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo quốc gia và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan; chủ động quyết định việc tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương chưa thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn liên quan đến các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

thanh hoá
Ảnh minh họa.

Cũng tại văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: "Khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, chủ động lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất bằng phần mềm đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Giao Sở Tư pháp khẩn trương đấu nối, làm việc với Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp và các doanh nghiệp cung cấp phần mềm đấu giá trực tuyến, để sớm có được bản quyền phần mềm đấu giá trực tuyến nhằm áp dụng rộng rãi trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh".

Văn bản chỉ đạo nêu: "Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12375/UBND-KTTC ngày 16/8/2021".

Trước đó, hàng loạt địa phương trong tỉnh vẫn tổ chức các cuộc đấu giá có sự tham gia của hàng trăm người, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh. Không lâu sau khi có phản ánh của báo chí, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đấu giá, các đấu giá viên thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Các cuộc đấu giá nếu chưa thực sự cần thiết thì tạm dừng.../.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP