Aa

Thanh Hóa: Tham mưu không đúng cho lãnh đạo tỉnh, nhiều Sở, ngành bị xem xét trách nhiệm

Thứ Tư, 26/01/2022 - 15:11

Nhiều Sở, ngành tại tỉnh Thanh Hóa bị xem xét trách nhiệm khi tham mưu không đúng thời điểm tính giá đất, dẫn đến việc ban hành quyết định phê duyệt phương án giá đất cụ thể không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 02/12/2019, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 5101/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh để thực hiện dự án Khách sạn 5 sao - Văn phòng làm việc, cho thuê và dịch vụ thương mại tại Khu đô thị mới Đông Hương, TP. Thanh Hóa (Quyết định được ban hành trên cơ sở thông báo của Hội đồng thẩm định và Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, trình tự, thủ tục tham mưu, ban hành Quyết định số 5101/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước dự án khách sạn 5 sao - Văn phòng làm việc - Văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại tại phường Đông Hương, Sở Tư pháp đã phát hiện được "lỗi" khi xác định thời điểm tính giá đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa

Cụ thể, Sở Tư pháp cho rằng: "Việc xây dựng phương án giá đất cụ thể của Sở Tài nguyên và Môi trường, việc thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất, việc trình UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định 5101/QĐ-UBND được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như Hội đồng thẩm định giá đất đã không tuân thủ quy định về thời điểm tính giá đất theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP) và Điều 108 Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, Quyết định số 5101/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá cần phải được hủy bỏ".

Từ khẳng định trên, Sở Tư pháp cho rằng: “Sai phạm trong việc tham mưu, ban hành Quyết định số 5101/QĐ-UBND là trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định giá đất được thành lập tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá”.

Căn cứ vào báo cáo của Sở Tư pháp Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có có Công văn chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá và UBND TP. Thanh Hóa làm rõ trách nhiệm, mức độ vi phạm và kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật cá nhân, tổ chức có liên quan khi tham mưu, trình UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 5101/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 không phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung công văn nêu rõ: “Giao Sở Nội vụ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5101/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 không phù hợp, phải bãi bỏ và các quy định của pháp luật có liên quan về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, khẩn trương hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành là thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất được thành lập tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định liên quan), tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; trên cơ sở kết quả kiểm điểm của các sở, ngành, làm rõ mức độ vi phạm, kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/02/2022”.

Câu hỏi đặt ra là, sai phạm trong việc tham mưu, ban hành Quyết định số 5101/QĐ-UBND về thời điểm tính giá đất cho dự án trên, liệu có gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top