thí điểm nhà ở thương mại với đất khác

Sẽ trình Quốc hội thí điểm mở rộng đất cho nhà ở thương mại

Sẽ trình Quốc hội thí điểm mở rộng đất cho nhà ở thương mại

Thời sự

Chính phủ đề nghị bổ sung vào Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác.

TS. Cấn Văn Lực: 10 điểm mới quan trọng và những tác động của Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi (2023)

TS. Cấn Văn Lực: 10 điểm mới quan trọng và những tác động của Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi (2023)

Nghiên cứu - Phản biện

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi (2023) gồm 10 chương, 83 điều, trong đó có nhiều điểm mới quan trọng, tác động đến nhiều chủ thể trong nền kinh tế. Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi cùng với Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi là bước tiến lớn về hoàn thiện thể chế, thúc đẩy thị trường đất đai, xây dựng và bất động sản Việt Nam phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững hơn.

Cần bỏ “quota, hạn ngạch” để phát triển nhà ở thương mại bằng đất khác

Cần bỏ “quota, hạn ngạch” để phát triển nhà ở thương mại bằng đất khác

Nghiên cứu - Phản biện

Đề án thí điểm về sử dụng các loại đất khác (không có đất ở) thực hiện dự án nhà ở thương mại là cấp thiết để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, giúp đa dạng nguồn cung và giảm giá nhà. Tuy nhiên, các chính sách đề xuất cần được nghiên cứu thấu đáo để thực sự khơi thông các “điểm nghẽn” của thị trường.

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại với "đất khác": Một phương án tốt và là điều cần thiết!

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại với "đất khác": Một phương án tốt và là điều cần thiết!

Nghiên cứu - Phản biện

Giữa lúc hàng trăm dự án nhà ở thương mại không có đất ở lâm vào bế tắc do quy định của pháp luật, thì đề xuất mới về thí điểm mở rộng các loại đất cho nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận là một phương án tốt, là điều cần thiết. Bởi khi kết quả thí điểm đã rõ ràng, có tính thực tế cao, sẽ có thể được xem xét làm cơ sở để luật hóa.

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại với "đất khác": Bước ngoặt lớn "cứu" hàng trăm dự án đang ách tắc

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại với "đất khác": Bước ngoặt lớn "cứu" hàng trăm dự án đang ách tắc

Nghiên cứu - Phản biện

Việc thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận Quyền sử dụng đất đối với “đất khác" kỳ vọng gia tăng nguồn cung nhà ở, gia tăng giá trị đất đai...

Lên đầu trang
Top